IsiXhosa 1996 (XHO96)
136

Elokubulela

1361Bulelani nidomboze ngenxa yokulunga *kukaNdikhoyo.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

2Bulelani kuThixo onguyedwa.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

3Bambani ngazibini kwiNkosi yamakhosi.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

4Nguye yedwa owenza imimangaliso.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

5Ngobulumko bakhe wawadal' amazulu.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

6Ulotwabulula ihlabathi phezu kwamanzi.ZiQalo 1:1-2

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

7Yena ngumenzi welanga nenyanga.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

8Ilanga laba ngumongameli wemini.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

9Yona inyanga neenkwenkwezi zongamela ubusuku.ZiQalo 1:16

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

10Yena ngumaqwakanis' amazibulo aseJiputa.Mfud 12:29

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

11Yena wamkhupha uSirayeli phakathi kwamaJiputa.Mfud 12:51

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

12Wolula isandla sakhe, wamkhulula ngengalo yakhe engwanyalala.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

13Yena walahlula-hlula uLwandle oluBomvu.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

14USirayeli wanqumla kulo wawela.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

15Kambe ke wamntywilisela ukumkaniOkanye “uFaro” igama ababesakubizwa ngalo ookumkani kwelaseJiputa nomkhosi wakhe.Mfud 14:21-29

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

16Ulokhokel' abantu bakhe entlango,

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

17umqwakanisi wookumkani abanamagama,

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

18umhlabaniseli wookumkani abadumileyo,

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

19uSihon ukumkani wama-Amori,

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

20uOgi ukumkani waseBhashan.Ntlango 21:21-35

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

21Umhlaba wabo wawenza ilifa lamaSirayeli.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

22Loo mhlaba waba lilifa lesicaka sakhe uSirayeli.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

23Nguye owasivelelayo sigqusha eluthulini.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

24Yena wasihlangula ezintshabeni zethu.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

25Yena ngumondli wazo zonke izinto eziphilayo.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

26Bulelani nidomboze kuThixo wamazulu.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.