IsiXhosa 1996 (XHO96)
133

Ukuhlala kwezalamane ngemvano

Iculo likaDavide; lelabahambi.

1331Khawukhangele ukubukeka nomkhitha

wokuhlala kwezalamane ngemvano!

2Kunjengesiqholo esigalelwe entloko,

esihla ngeendevu zika-Aron,

side sithi xhaxhe ngomphetho wengubo yakhe.

3Kufana nombethe entabeni iHermon,

lowo ulala kwiinduli zeZiyon.

Kulapho *uNdikhoyo awafumbe khona amathamsanqa

nobomi obungaphele ndawo.