IsiXhosa 1996 (XHO96)
131

Isikhungo sentobeko

Iculo likaDavide; lelabahambi.

1311Awu, *Ndikhoyo, mna andizigwagwisi;

ngokunjalo mna andiziphakamisi.

Kaloku andizixakekisi ngemicimbi ephakamileyo kunokuba ndinjalo mna.

2Kodwa ndanelisekile, ndaye ndixolile.

Ndinjengosana oluthe cwaka ezingalweni zikanina;

ngenene umoya wam uphuphuma ukwanela.

3Sirayeli, khawuthembele kuNdikhoyo, kususela ngoku kude kube nini-nini.