IsiXhosa 1996 (XHO96)
129

Ukucela ukuhlangulwa

Iculo labahambi.

1291USirayeli makabalise athi:

“Iintshaba zandihlasela kwandiseyimveku.

2Ewe, zanditshutshisa kwandiselula,

kodwa zange zindongamele.

3Zandixobula umqolo, ndangathi bendilinywa.

4Kambe ke yena *uNdikhoyo ulilungisa;

undikhulule kwiimbophelelo zabakhohlakeleyo.”

5Bonke abayithiyileyo iZiyon mababuye bephoxekile.

6Mabafane nengca entshula phezu kwendlu,

yona idodobalayo ingakhuli.

7Ayide isikwe nokusikwa;

futhi ayiqokelelwa ibe zizipha.

8Nabadlulayo abatsho nokutsho ukuthi:

“UNdikhoyo makanithamsanqele;

thina siyanithamsanqelisa egameni likaNdikhoyo!”