IsiXhosa 1996 (XHO96)
128

Inyhweba yabathobela uNdikhoyo

Iculo labahambi.

1281Hay' inyhweba yomntu omthobelayo *uNdikhoyo,

ohamba ngokwemimiselo yakhe.

2Onjalo uyazibona iziqhamo zemisebenzi yakhe;

uhlala ngokonwaba enenkqubela.

3Inkosikazi yakhe ifana nomdiliya oyokozelayo, omi ngasendlwini;

abantwana bakhe bafana nezithole zomnquma ezingqonge isithebe sakhe.

4Ewe, ngenene unenyhweba umntu omthobelayo uNdikhoyo.

5Ngamana waphokoza amathamsanqa eseZiyon uNdikhoyo,

ke wena uyibone inkqubela yeJerusalem

ngayo yonke imihla yobomi bakho,

6ukhule ude ukhokhobe.

Makube chosi, kube hele kwaSirayeli!