IsiXhosa 1996 (XHO96)
125

Ukhuseleko lwemilowo yakwaThixo

Iculo labahambi.

1251Abo bakholosa *ngoNdikhoyo banjengentaba iZiyon,

yona ingasoze yashukunyiswa koko izinzile ngonaphakade.

2Kwanjengokuba iintaba ziyingqongile iJerusalem

noNdikhoyo wenjenjalo ukubaphahla abantu bakhe,

nangoku kude kube ngunaphakade.

3Izikhohlakali soze zilawule elizweni lamalungisa,

hleze namalungisa asuke enze ububi.

4Awu, Ndikhoyo, walungiselele amalungisa,

abo bantliziyo zingaphambukiyo.

5Kodwa ke bona abaphambukayo

babandakanye nezikhohlakali, Ndikhoyo.

Makube chosi, kube hele kwaSirayeli!