IsiXhosa 1996 (XHO96)
124

UThixo uyayisindisa imilowo yakhe

Iculo likaDavide; lelabahambi.

1241USirayeli makatsho athi:

“Ukuba *uNdikhoyo ebengekho ngakuthi,

2ewe, ukuba besingaxhaswa nguNdikhoyo

ekuhlaselweni kwethu lutshaba,

3ngelusiginye sihleli ngokuya lwaluvutha ngumsindo.

4Ngezasitshayela iimpuphuma;

ewe, umsinga ngewawusirhaxile.

5Ngesantywiliselwa, satshona lè,

kuloo manzi alatyuzayo.”

6UNdikhoyo ngowokubongwa,

kuba yena akasiyekelanga

saba ngamaxhoba okuqwengwa.

7Thina siphuncule njengentak' esigwini;

ewe, isigu saphukile, sasinda ke thina.

8Uncedo lwethu luvela kuNdikhoyo

ongumdali wamazulu nehlabathi.