IsiXhosa 1996 (XHO96)
122

Izibongo zeJerusalem

Iculo likaDavide; lelabahambi.

1221Hay' imincili endaba nayo basakuthi kum:

“Masihambe siye endlwini *kaNdikhoyo.”

2Naku ke ngoku iinyawo zethu zime bhuxe ngaphakathi kwamasango akho, Jerusalem.

3Ke kaloku iJerusalem yingxikela yesixeko

esakhiwe sabandakanywa saba sinye.

4Kulapho zityelela khona izizwe;

nditsho izizwe zikaNdikhoyo.

Kaloku lowo yaba ngummiselo kumaSirayeli

ukuba aye kudomboza abulele uNdikhoyo.

5Apha kulapho zikhoyo iinkundla;

nditsho iinkundla zendlu kaDavide.

6Thandazani kubekho inzolo eJerusalem, nithi:

“Makube yinkqubela kwabakuthandayo, Jerusalem;

7kuwe makube chosi, kube hele,

ukhuseleke umzi wakho jikelele.”

8Ngenxa yezihlobo nabalingane bam

nangoku ndithi: “Makube chosi, kube hele!”

9Kanti ke nangenxa yendlu kaNdikhoyo uThixo wethu

ndiya kuzabalaza ndikufunela intlala-kahle.