IsiXhosa 1996 (XHO96)
110

UNdikhoyo nomthanjiswa wakhe

Umhobe kaDavide.

1101*UNdikhoyo wathi enkosini yam ukumkani:

“Hlala ngakum kweli wonga,

lo gama ndikoyisela iintshaba zakho.”Mat 22:44; Marko 12:36; Luka 20:42-43; Mseb 2:34-35; 1 Kor 15:25; Efese 1:20-22; Kol 3:1; Hebh 1:13; 8:1; 10:12-13

2Ulawulo lwakho uNdikhoyo woluqalisa eZiyon.

Ke wena zilawule iintshaba zakho.

3Amatshawe akho ozincama engaqhutywa,

evethe eziyokoyoko zoloyiso,

mhla wagagana notshaba lwakho.

Kusasa ngejekejeke lobuthelana okombethe ulutsha.

4UNdikhoyo akayi kujika, kuba wafunga wathi:

“Wena ungumbingeleli wodidi lukaMelkizedeki

oya kuhlala ehleli.”Hebh 5:6; 6:20; 7:17,21

5Ke yona iNkosi ingakuwe;

mhla yacaphuka iya kuzibhangisa izikumkani.

6Iya kuzingenela ngomgwebo izizwe,

zitsho ziqungquluze izidumbu zabantu;

ewe, iya kuzivikiva iziphathamandla jikelele.

7Ukumkani uya kusela ecaleni kwendlela;

ngako ke aqingqe ethwel' indwe.