IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

Ukuthembela ngoThixo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

111Ndithembele *ngoNdikhoyo nje,

ningathini ukuthi: “Balekela ezintabeni zenu njengentaka!

2Kaloku abantw' abagwenxa sebejolisile ngesaphetha esinotolo,

bajolisel' ukulidubul' emnyameni ilungisa.

3Xa sekudilike neziseko nje,

lingenzani ke lona ilungisa?”

4UNdikhoyo ukwibhotwe lakhe elilodwa,

uhlel' esihlalweni sakhe ezulwini.

Uyabagqala oonyana babantu,

uyazibona izintw' abazenzayo,

5uyabavavany' abalungileyo nabagwenxa,

abathiye ngentiyokazi enkulu abaphalazi-gazi.

6Uya kubabetha ngesichotho sesalfa namalahl' avuthayo abantw' abagwenxa;

iziphango nezaqhwithi ziba sisabelo sabo.

7Kaloku ulilungisa uNdikhoyo;

uyazithanda izenzo ezilungileyo.

Abo balungisayo bobonana naye ubuso ngobuso.