IsiXhosa 1996 (XHO96)
100

Ingoma yokubonga

Umhobe wokubulela.

1001Mombeleleni *uNdikhoyo, nonke hlabathi!

2Mnquleni uNdikhoyo nivuya,

nize kuye nisombela iingom' ezimyoli!

3Yazin' ukuba uNdikhoyo nguThixo;

nguye owasidalayo, yaye singabakhe,

singabantu bakhe, singumhlambi wakhe.

4Ngenani nibulela emasangweni akhe;

ngenani ngeendumiso endlwini yakhe;

mbuleleni, nidumise igama lakhe!

5Kaloku lilunga uNdikhoyo;

izibele zakhe ziya kuhlala zihleli,

ahlale ethembekile kude kube nini-nini.