IsiXhosa 1996 (XHO96)
12

121UEfrayim walusana nomoya;

usukelana nolophu lwasempuma;

imini yonke wandisa ubuxoki nobubhoja.

Yena unqophisana neAsiriya;

nango amafutha omnquma ewasa eJiputa.

2*UNdikhoyo umangalela uJuda;

uYakobi womohlwaya ngezono zakhe,

ambuyekeze ngezinto azenzileyo.

3Engekaveli wabamba umntakwabo,

wamthi nqaku ngesithende.ZiQalo 25:26

Ebudodeni wabambana noThixo,

4wajijisana nesithunywa woyisa,

wakhala ecela inceba.ZiQalo 32:24-26

Wahlangana noThixo eBhetele,ZiQalo 28:10-22

waza wathetha-thethana naye khona apho –

5uNdikhoyo uThixo uSomandla.

Gama lakhe ke nguNdikhoyo;

uthuthwa ngalo xa enqulwa.

6Ngoko ke buyela kuThixo wakho;

gcina uthando nobulungisa,

uhlale uthembele kuThixo wakho.

7Isikali somrhwebi sesobuqhophololo;

yena uthanda ukuxhaphaza.

8Kodwa uEfrayim uthi:

“Ndimi kakuhle, ndisisinhanha.

Ekuzityebiseni kwam akukho bugwenxa nasono esinokufunyanwa.”

9“NdinguNdikhoyo uThixo wakho

owakukhuphulula kwelaseJiputa.

Ndophinda ndinihlalise ezintenteni

njengakwimihla yamatheko amisiweyo.Nqulo 23:42-43

10Ndim owathetha nabashumayeli,

ndabathi jize ngemibono,

ndathetha ngemizekeliso ngemilomo yabo.”

11IGiliyadi ibimi kakuhle,

kodwa ngoku ayisento yanto.

Koba njalo naseGiligali –

noxa kwakubingelelwa ngeenkunzi khona

amaqonga ayo ofana neengqumba zamatye,

nditsho ezo zikumasimi alinyiweyo.

12UYakobi wabhacela kwa-Aram,

uSirayeli wamsebenzela umfazi –

ukuze amlobole walusa iigusha.ZiQalo 29:1-20

13UNdikhoyo wasebenzisa *umshumayeli

ukukhupha uSirayeli eJiputa;Mfud 12:50-51

ewe, wabalondoloza ngomshumayeli.

14Kodwa uEfrayim umcaphukise gqitha.

Ngoko ke ityala legazi liza kumfumana,

iNkosi yakhe imbuyekeze ngehlazo alenzileyo.