IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Uludwe lwabathinjwa ababuyileyo

(Neh 7:6-69)

21Naba ke abantu bephondo lakwaJuda abâkhululwáyo ekuthinjweni kwelaseBhabheli, okuya babethinjwe ngukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli. Ke kaloku babuyela eJerusalem nakwaJuda, elowo waya kwidolophu yakowabo. 2Babekhokelwe nguZerubhabheli, uYeshuwa, uNehemiya, uSeraya, uRelaya, uModekayi, uBhileshan, uMispare, uBhigwayi, uRewum, noBhana.

Nalu ke uludwe lwamaSirayeli awabuyayo ndawonye namanani awo:

3 2 172
4 372
5 775
6 2 812
7 1 254
8 945
9 760
10 642
11 623
12 1 222
13 666
14 2 056
15 454
16 98
17 323
18 112
19 223
20 95
21 123
22 56
23 128
24 42
25 743
26 621
27 122
28 223
29 52
30 156
31 1 254
32 320
33 725
34 345
35 3 630

36Ababingeleli:

inzala kaYedaya ngendlu kaYeshuwa 973
37 1 052
38 1 247
39 1 017

40AbaLevi:

inzala kaYeshuwa noKademiyeli ngomlibo kaHodaviya 74

41Iimvumi:

inzala ka-Asafu 128

42Abalindi-masango endlu kaThixo:

inzala kaShalum, uAtere, uTalemon, uAkubhi, uHatita, noShobhayi 139

43Izicaka zendlu kaThixo:

inzala kaZiya, uHasufa, uTabhayoti,

55Inzala yezicaka zikaSolomon:

inzala kaSotayi, uSoferete, uPeruda, 392

59Aba balandelayo babesuka kwiidolophu zaseTele-mela, eTele-hasha, eKerubhi, eAdan, naseImere; kambe ke ababanga nako ukuluvelisa uludwe lwemilibo yezindlu zabo kwaSirayeli:

60 652

61Ke kwinzala yababingeleli:

inzala kaHabhaya, uHakozi, noBhazilayi (umfo owayethathe intombi kaBhazilayi umGiliyadi waza wabizwa ngaloo mlibo)

62Aba ke balukhangela uludwe lwemilibo yezindlu zakomawabo, kodwa ke zange balufumane, ngoko ke zange babandakanywe nobubingeleli, koko bathathwa *njengabanomlaza. 63Ke umlawuli wayalela ukuba bangatyi mpela kwizinto ezingcwele, kude kubekho umbingeleli obalungiselelayo *ngeeurim neethumim.Ntlango 27:21

64Bebonke babengamashumi amane anambini amawaka namakhulu amathathu anamashumi amathandathu, 65ngaphandle kwamawaka asixhenxe anamakhulu mathathu, mashumi mathathu anesixhenxe ezicaka ezingamadoda nezibhinqileyo. Ngokunjalo babeneemvumi ezingamakhulu amabini amadoda nababhinqileyo.

66Kananjalo babenamahashe angamakhulu asixhenxe mashumi mathathu nesithandathu; iimeyile ezingamakhulu amabini mashumi mane nesihlanu; 67iinkamela zingamakhulu amane mashumi mathathu nantlanu; iidonki zona zisisithandathu samawaka, amakhulu asixhenxe mashumi mabini.

68Bakufika endlwini kaNdikhoyo eJerusalem ezinye zeenkulu zezindlu zakhupha umnikelo ngokuqhutywa yintliziyo, ukuze kuhlaziywe indlu kaThixo esizeni sayo. 69Banikela ngokwamandla abo kuvimba, bagalela igolide ebunzima buziikhilogram ezimakhulu mahlanu, kunye nesiliva ebunzima buziikhilogram ezimawaka mabini namakhulu asibhozo, kunye nekhulu leminweba yababingeleli.

70Ke kaloku ababingeleli, abaLevi, iimvumi, abalindi-masango, nezicaka zendlu kaThixo, bebonke baya kuma kwiidolophu zakumawabo, ndawonye nabanye abantu. Kananjalo ke nabanye abangamaSirayeli bema ngokweedolophu zakomawabo.1 Gan 9:2; Neh 11:3