Tshivenda 1998 (VEN98)
23

Muṋe washu Mulisa washu

Phisalema ya Dafita.

Mulisa

231

23:1
Ps. 74:1Yes. 40:11
Ps. 49:14-15
23:1-4
Esek. 34:11-16
Joh. 10:11-15,27-29
Nzumb. 7:17
Luk. 15:1-7
Muṋe washu ndi Mulisa wanga,

tshi shayi tshithu.

2U nndadza mafuloni avhuḓi,

u nnyisa maḓini,

nda nwa nda rudza mbilu.

3U a nnetulusa.

U ntshimbidza nḓilani yone-yone a tshi itela dzina ḽawe.

4

23:4
Ps. 46:2-3
Naho nda tshimbila govhani swiswi ḽo tou bodo,

a thi ofhi tshithu.

Hufha Iwe u na nṋe.

U ntsireledza

nga thonga na luḓo,

mbilu ya rula.

Mueni wa Muṋe washu

5U nkanzwa maswina anga o zwondolola;

u nnḓodza mapfura

nda nga mueni muḓivhalea;

tshinwelo tshanga tsho ḓala lwa u ḓala.

6

23:6
Ps. 27:4
65:4
84:1-4
Vhukumakuma hoṱhe hune nda ya u ḓo ntonda wa nnyitela vhuthu nda vhuya nda fa.

Ndi ḓo dzula pfamoni ya Muṋe washu lini na lini.