Tshivenda 1998 (VEN98)
126

Dakalo ḽa mathubwa o humelaho hayani

Luimbo lwa lwendoni ho livhiwa Jerusalema.

U elelwa ḓuvha ḽa u vhofhololwa

1261

126:1-3
Esra 1 – 3

126:1-4
Ps. 85:1-7
Musi Muṋe washu

o humisela mathubwa Tsioni,

ro pfa zwi tshi nga muloro.

2Ro vha ro ḓala maseo na mapwapwalala,

ri tshi fhululedza.

Ndi hone tshakha dzi tshi ri,

“Yahavee o vha itela zwihulu.”

3Vhukumakuma Muṋe washu o ri itela zwihulu;

ro takala lwa u takala.

U humbela u dovha u vhofhololwa

4

126:4
Neh. 1:2-3
Muṋe washu, dovha u ri humisele shangoni ḽashu,

zwi nge milambwana Phangani ya tshipembe.

5

126:5-6
Mat. 5:4
Joh. 16:20
Nzumb. 21:4
Vhane vha zwala vha tshi lila,

vha ḓo kaṋa vha tshi fhululedza.

6Ane a bva a tshi lila,

ó hwala mbeu a tshi yo zwala,

u ḓo vhuya a tshi fhululedza,

ó hwala zwe a kaṋa.