Tshivenda 1998 (VEN98)
125

Muṋe washu Mutsireledzi wa vhathu vhawe

Luimbo lwa lwendoni ho livhiwa Jerusalema.

1251

125:1
Yes. 2:2
28:16
Vha fulufhelaho Muṋe washu

vha nga thavha ya Tsioni; a i sudzuluswi,

i ima yo khwaṱha lini na lini.

2Jerusalema wo tangwa nga dzithavha;

na Muṋe washu u dzula o tanga vhathu vhawe,

zwino na lini na lini.

3Vhavhi vha nga si vhuse shango

ḽe Muṋe washu a kovhela vha fulufhedzeaho,

uri na vhone vha sa ḓo longa zwanḓa zwavho vhuvhini.

4Muṋe washu, vhavhuya ngavhe zwi tshi vha nakela,

na vha si na vhufhura!

5Hone vho faraho nḓila dza magombikwa,

Muṋe washu u vha litsha

vha tshi kumbwa na vhaitazwivhi.

Mulalo u vhe na Israele!