Tshivenda 1998 (VEN98)
124

Muṋe washu Mulamukisi wa vhathu vhawe

Luimbo lwa Dafita lwe a sikela vho faraho lwendo ho livhiwa Jerusalema.

1241

124:1-3
Ps. 83:3-4
Ngavhe Muṋe washu a si ime na riṋe –

Vhaisraele nga vha ralo –

2ngavhe Muṋe washu a si ime na riṋe

musi vhathu vha tshi ri levhela

3zwiḽa vho ri sinyutshela,

ndi musi vho ri mila ri tshi vhona,

4

124:4-5
Ps. 42:7
ndi musi ro tibwa nga muḓalo wa maḓi,

ró kumbwa nga mikumbela,

5ró poswa kule nga maḓi o sinyuwaho.

6Nga hu rendwe Muṋe washu,

ho ngo litsha vha tshi ri ponda;

7ro ponyoka unga tshiṋoni

tshi tshi ponyoka tshikwekweni tsha murei;

tshikwekwe tsho vunḓea,

riṋe ra ponyoka ra shavha.

8

124:8
Ek. 3:14
Ri tikwa nga dzina ḽa Muṋe washu,

Musiki wa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi.

125

Muṋe washu Mutsireledzi wa vhathu vhawe

Luimbo lwa lwendoni ho livhiwa Jerusalema.

1251

125:1
Yes. 2:2
28:16
Vha fulufhelaho Muṋe washu

vha nga thavha ya Tsioni; a i sudzuluswi,

i ima yo khwaṱha lini na lini.

2Jerusalema wo tangwa nga dzithavha;

na Muṋe washu u dzula o tanga vhathu vhawe,

zwino na lini na lini.

3Vhavhi vha nga si vhuse shango

ḽe Muṋe washu a kovhela vha fulufhedzeaho,

uri na vhone vha sa ḓo longa zwanḓa zwavho vhuvhini.

4Muṋe washu, vhavhuya ngavhe zwi tshi vha nakela,

na vha si na vhufhura!

5Hone vho faraho nḓila dza magombikwa,

Muṋe washu u vha litsha

vha tshi kumbwa na vhaitazwivhi.

Mulalo u vhe na Israele!

126

Dakalo ḽa mathubwa o humelaho hayani

Luimbo lwa lwendoni ho livhiwa Jerusalema.

U elelwa ḓuvha ḽa u vhofhololwa

1261

126:1-3
Esra 1 – 3
126:1-4
Ps. 85:1-7
Musi Muṋe washu

o humisela mathubwa Tsioni,

ro pfa zwi tshi nga muloro.

2Ro vha ro ḓala maseo na mapwapwalala,

ri tshi fhululedza.

Ndi hone tshakha dzi tshi ri,

“Yahavee o vha itela zwihulu.”

3Vhukumakuma Muṋe washu o ri itela zwihulu;

ro takala lwa u takala.

U humbela u dovha u vhofhololwa

4

126:4
Neh. 1:2-3
Muṋe washu, dovha u ri humisele shangoni ḽashu,

zwi nge milambwana Phangani ya tshipembe.

5

126:5-6
Mat. 5:4
Joh. 16:20
Nzumb. 21:4
Vhane vha zwala vha tshi lila,

vha ḓo kaṋa vha tshi fhululedza.

6Ane a bva a tshi lila,

ó hwala mbeu a tshi yo zwala,

u ḓo vhuya a tshi fhululedza,

ó hwala zwe a kaṋa.