Tshivenda 1998 (VEN98)
121

Mudzimu Mutsireledzi

Luimbo lwa lwendoni ho livhiwa Jerusalema.

1211

121:1-2
Ps. 125:2
Ndi liladza maṱo anga dzithavhani,

ndi ri, “A mpfarisaho ndi nnyi?”

2A mpfarisaho ndi Muṋe washu,

Musiki wa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi.

3

121:3-8
Ps. 91:3-13
Ha nga litshi mulenzhe wau u tshi redzemuwa,

Mulindi wau ha kumedzi.

4

121:4
1 Mah. 18:27
Vhona, Mulindaisraele ha kumedzi, ha eḓeli.

5Muṋe washu ndi Ene Mulindi wau;

Muṋe washu ndi murunzi wau;

u enda o u tika.

6Masiari ḓuvha ḽi nga si u fhise,

na ṅwedzi vhusiku u nga si u ite tshithu.

7Muṋe washu u ḓo u tsireledza khomboni dzoṱhe, a u londola.

8Muṋe washu u ḓo u linda u tshi bva,

nangwe u tshi dzhena,

zwino na lini na lini.

122

Luimbo lwa u renda Jerusalema hune Mudzimu a dzula na vhathu vhawe

Luimbo lwa Dafita lwe a sikela vho faraho lwendo ho livhiwa Jerusalema.

Dakalo hu tshi swikiwa

1221

122:1
Ps. 26:8
42:4
84:5
Yes. 2:3
Ndo takala vha tshi mmbudza vha ri,

“Nḓarieni nḓuni ya Muṋe washu!”

2Hee Jerusalema, milenzhe yashu yo ima mafhoroni au!

Vhuyo ha Vhaisraele vhoṱhe

3

122:3
Ps. 48:12-13
Jerusalema, wo fhaṱwa, wo naka hani!

Makolo a a vhidzana,

a hu na tshidina tsho bvaho ngonani!

4

122:4
Dot. 16:16
Ndi hune matsinde a Israele a gonya hone,

matsinde a Muṋe washu.

Vha yo renda dzina ḽa Muṋe washu,

nga he a laya Israele.

5

122:5
1 Mah. 7:7
Henefho ho ima khuluṋoni dza khaṱhulo,

khuluṋoni dza nnḓu ya Dafita.

Mulalo kha u ḓale Jerusalema!

6Rabelani uri Jerusalema hu vhe na mulalo,

ni ri, “Ngavhe vhane vha u funa zwi tshi vha nakela.”

7Ngavhe ngomu ha mitsheṱo yau hu tshi vha na mulalo,

pfamoni dzau ha vha na pfano.

8Ndi ri, “Mulalo u vhe na iwe!”

ndi tshi itela mashaka anga na khonani dzanga.

9Ndi a u rabelela

ndi tshi itela nnḓu ya Mudzimu Muṋe washu.

123

Tshiṱuvho tsha u ṱuvha Muṋe washu

Luimbo lwa lwendoni ho livhiwa Jerusalema.

1231

123:1
1 Mah. 8:29-30
8:27
Ndi sedza Iwe,

ndi sedza ṱaḓulu hune wa vhusa hone.

2Maṱo ashu a sedza Mudzimu Muṋe washu

a vhuye a ri khathutshele,

zwa nga maṱo a vhashumeli

vha tshi sedza tshanḓa tsha muṋe wavho;

zwa nga maṱo a phuli ya musidzana

a tshi sedza tshanḓa tsha mufumakadzi.

3Ri khathutshele, Muṋe washu,

ri khathutshele nandi!

Ro nyadzwa lwa u nyadzwa.

4

123:4
Ps. 79:10
Vhadzia-u-ḓiḓivha vho ri nzhonzhowedza ra zwi pfa,

ra nyadzwa nga vhadzia-u-ḓihudza.