Tshivenda 1998 (VEN98)
120

Mudziamulalo e vhukati ha vha vhengaho mulalo

Luimbo lwa lwendoni ho livhiwa Jerusalema.

Misevhe ya Mudzimu i lozwaho

1201Ndo vhidzelela Muṋe washu ndí khomboni,

a mphindula.

2

120:2
Ps. 109:2
Muṋe washu,

nndamukise kha vhadzia-u-zwifha,

vha ndimi dza u fhura.

3Inwi vha ndimi dza u fhura,

Mudzimu u ḓo ni itani?

U ḓo ni laṱisa hani?

4U ḓo ni pfula nga misevhe ya vhuhali, yo ṱuṱulwaho,

a ni fhisa nga masimbe a mudzwiri.

Vha vhengaho mulalo

5Khombo yanga,

nṋe ane nda dzula Misheke hu si na mulalo,

ane nda dzula na Vhakedara vhadzianndwa!

6

120:6
Ps. 35:20
Ndo tshilesa na vhane vha vhenga mulalo!

7

120:7
Rom. 12:18
Nṋe ndi mudziamulalo;

ndi tshi amba a mulalo, vhone vha ṱoḓa nndwa.