Tshivenda 1998 (VEN98)
25

Khonani ya vhuvhili: “Ndi nnyi a re muvhuya maṱoni a Mudzimu?”

251Bilidadi:

2Muvhuso ndi wa Mudzimu,

o fanela u ofhiwa;

u vhusa nga mulalo ngei ṱaḓulu makoleni.

3Ndi nnyi ane a nga vhala mara awe?

Ndi nnyi ane tshedza tsha Mudzimu

tsha si mu vhonetshele?

4

25:4
Jobo 4:17
Muthu wa ṋama a nga kona hani-ha

u vha muvhuya maṱoni a Mudzimu?

Muthu o bebwaho nga musadzi

a nga vhuya a pfi ha na mulandu naa?

5

25:5
Jobo 15:15
Hufha na ṅwedzi Mudzimu a tshi vhona u sa penyi,

na ṋaledzi dzi songo kuna –

6

25:6
Yes. 41:14
muthu ene-ha ane a tou nga tshivhungu,

ṅwana wa muthu a no tou vha shonzha,

zwi nga tou ngani?