Tshivenda 1998 (VEN98)
15

Tshifanyiso tsha munḓirivhe

151

15:1-8
Gen. 49:22
Jer. 2:21Esek. 17:5-10
19:10-14
Ipfi ḽa Muṋe washu ḽa amba na nṋe ḽa ri, 2“Iwe ṅwana wa muthu, thanda ya munḓirivhe i fhira thanda ya davhi ḽa muri wa ḓaka ngani? 3Vhathu vha a vhuya vha vhaḓa tshithu ngawo? Vhathu vha a vhuya vha ita muthambi vha fhahea zwithu khawo? 4Ngoyo u tshi khou vhaswa wa ita khuni. Mulilo u duga tshirahoni na ṱhodzini, vhukati wo vhavhiwa wa swifhala, muthu a nga kha ḓi vhaḓa tshithu ngawo? 5Na musi u tshi kha ḓi vha wavhuḓi, wo vha u sa vhaḓei; zwino wó swa wó no vhavhea wa swifhala, u kha ḓi vhaḓea naa?”

6Zwenezwo Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Ndi litsha miri yoṱhe nda dzhia matavhi a munḓirivhe nda a posa muliloni a vha khuni, na vhathu vha Jerusalema ndi ḓo vha ita nga u ralo. 7

15:7
Am. 4:11
2 Mah. 24:8-17
Esek. 6:7
Vha ri vho ponyoka mulilo, hone mulilo u kha ḓi ḓo vha fhisa. Ndi hone ni tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee, ngauri Nṋe muṋe ndi ḓo lwa navho, 8nda phusukanya shango ḽa sala ḽi soga, nda vha rwa nga u vhona vha tshi ḓi ntshandukela, hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.”