Tshivenda 1998 (VEN98)
10

Lufu lwa khosi Saulo

(1 Sam. 31:1-13)

101Zwino Vhafilista vha lwa na Vhaisraele, Vhaisraele vha kundwa, vha shavha, ha vhulawa vhanzhi thavhani ya Gilibua. 2Vhafilista vha pandamedza Saulo na vhana vhawe, vha vhulaha vhana vhawe Jonathani na Abinadaba na Malikishua. 3Nndwa ya tou hulela hu tshi lwiwa na Saulo, vhapfuli vha misevhe vha mu wana, vha mu pfula.Kana: “vha mu wana, a ofha.”

4Saulo a vhudza muhwalazwihali wawe a ri, “Ṱomola banga ḽau u nṱhavhe, vhathu avha vha mashuvhuru vha sa ḓo ḓa vha tamba nga nṋe.” Hone muhwalazwihali wawe a si tende, ngauri o vha a tshi ofha nga maanḓa. Ndi hone Saulo a tshi dzhia pfumo ḽawe a fhufhela nṱha haḽo. 5Musi muhwalazwihali a tshi vhona uri Saulo o dzama, na ene a fhufhela nṱha ha pfumo ḽawe, a mbo ḓi fa. 6Ha vha u fa ha Saulo na vhana vhawe vhararu, vha nnḓu yawe vhoṱhe vha vha vho fa vho fhela.

7Musi Vhaisraele vhoṱhe vhe vha vha vha tshi dzula Govhani ḽa Jesriele vha tshi vhona uri mmbi yo shavha na uri Saulo na vhana vhawe vho fa, vha ṱutshela miḓi yavho vha shavha. Vhafilista vha ḓa vha dzula khayo.

8Nga matshelo musi Vhafilista vha tshi ḓa u ṱangula vhafu, vha wana Saulo na vhana vhawe vho rambalala thavhani ya Gilibua. 9Vha ṱangula Saulo, vha dzhia ṱhoho yawe na nguvho yawe ya nndwa, vha ruma vhaḓinḓa shangoni ḽoṱhe ḽa Vhafilista u yo anḓadza mafhungo ayo midzimu yavho na vhathu vhoṱhe. 10Vha dzhia nguvho yawe ya nndwa vha i vhea thembeleni ya midzimu yavho, vha fhahea ṱhoho yawe thembeleni ya mudzimu wavho Dagoni.

11Musi vhadzulapo vhoṱhe vha Jabeshe kha ḽa Giliadi vha tshi pfa zwoṱhe zwe Vhafilista vha ita Saulo, 12vhanna vha havho vhoṱhe vha sa ofhi vha yo dzhia zwitumbu zwa Saulo na vhana vhawe, vha zwi isa Jabeshe, vha swiṱa marambo avho fhasi ha muri muhulu u re Jabeshe, vha ḓidzima zwiḽiwa vha fhedza maḓuvha maṱanu na mavhili.

13

10:13
1 Sam. 13:8-14
15:1-26
28:7-8
Saulo o fa nge Muṋe washu a vhona a sa fulufhedzei. O nyadza ipfi ḽa Muṋe washu, a ita na u yo vhudzisa mimuya ya vho faho uri i mu eletshedze, 14a si vhudzise Muṋe washu. Ndi zwe Muṋe washu a mu vhulaha, a dzhia muvhuso a u ṋea Dafita ṅwana wa Isai.