Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Ikokobeletseng Moatlhodi wa lefatshe!

21Ikakanyeng, lo kgobokaneng, lona setšhaba se se sa tlhajweng ke ditlhong, 2maikaelelo a Morena a ise a dirafale, lo ise lo nne jaaka moko o o gogolwang, bogale jo bo tukang jwa gagwe bo ise bo tle mo go lona, letsatsi la bogale jwa Morena le ise le tle mo go lona. 3Batlang Morena, lona lotlhe ba lo pelonolo ba lefatshe, ba lo dirileng ka fa tshiamong ya gagwe; batlang tshiamo, batlang boikokobetso; ka gongwe lo ka fitlhega ka letsatsi la bogale jwa Morena.

Tatlhego ya ditšhaba tikologong ya Baiseraele

4Gonne Gasa o tla bo a tlogetswe, Ašekalone a ntshiwa sekaka, Ašetote ba tla mo leleka go le motshegare, Ekerone o tla kumolwa. 5A tatlhego wee ya ba ba agileng ntlheng ya lewatle, e leng setšhaba sa Bakerethi. Lefoko la Morena le tlhabana le lona. Wena Kanana, lefatshe la Bafelesita, ke tla go nyeletsa gore ò tlhoke moagi.

2:5
1 Sam. 30:14
Jer. 47
6Mme naga e e fa lewatleng e tla nna mafulo le didiba tsa badisa le maraka a difutshane. 7Naga eo e tla nna ya masalela a Bajuta, ba tla fudisa mo go yona, ba ya go robala mo matlong a Ašekalone mantsiboa; gonne Morena, Modimo wa bone, o tla ba lekola, a ba busa mo tatlhegong ya bone.
2:7
Sef. 3:20

8“Ke utlwile kgobo ya Bamoabe le dikgalo tsa Baamone tse ba kgobileng morafe wa me ka tsona, ba ntse ba ikgodisetsa naga ya ona. 9Ka ntlha ya moo, ka bophelo jwa me!” go bua Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, a re: “Ruri, Moabe o tla nna jaaka Sotoma, le Baamone jaaka Gomora, le jaaka naga fa go leng bogopa le meepo ya letswai le sekaka ka bosakhutleng. Ba ba setseng ba morafe wa me ba tla ba thukhutha, masalela a setšhaba sa ka a tla ba rua.”

2:9
Gen. 19:24

10Tseo di tla ba dirafalela boemong jwa boikgodiso jwa bone, ka ba kgobile morafe wa Morena wa masomosomo, ba o ikgodisetsa. 11Morena e tla nna yo o boitshegang mo go bone, gonne o tla nyeletsa medimo yotlhe ya lefatshe gore ditlhakatlhake tsotlhe tsa ditšhaba di mo obamele, mongwe le mongwe mo felong ga gagwe.

12“Le lona Baethiopia lo tla rengwa ka tšhaka ya me.”

2:12
Hes. 30:9

13O tla otlololela letsogo kwa bokone, a nyeletsa Asiria, a dira motse wa Ninife marope a sekaka se se senya.

2:13
Nah. 1:1
14Matlhape a tla botha mo gare ga ona, e bong a diphologolo tsa mefutafuta tse di ditlhophatlhopha. Sefudi le tlhong di tla robala mo gare ga ditlhogo tsa maotwana a ona. Utlwa, dinonyane di letsa melodi mo fenstereng, lehakabe le lela mo serepoding, gonne dipati tsa mesetere di tlositswe mo thulelong.
2:14
Jes. 13:21
34:1
15Ke ona motse o o neng o itaola mo tlhapelong, o o neng o agile mo phemelong, mme o ithaya mo pelong o re: “Ke nna! Ga go ope kwa ntle ga me.” O fetogile jang sekaka le marobalo a diphologolo! Botlhe ba ba fetang fa go ona ba tla letsa melodi, ba supa letshogo ka diatla.

3

Katlholo e e lebileng Jerusalema le kgololo

31A tatlhego wee ya motse wa pheretlhego o o tletseng maswe, o o gatelelang! 2Ga o utlwe lentswe la ope, ga o amogele kgalemelo, ga o ikanye Morena, ga o atamele Modimo wa ona. 3Dikgosana tsa ona tse di mo teng ga ona ke ditau tse di dumang; baatlhodi ba ona ke diphiri tse di tlang ka lotlatlana, tse di sa ipeeleng sepe sa letsatsi la ka moso. 4Baporofeti ba ona ke difafalele fela; ke banna ba bolotsana; baperesiti ba ona ba itshepolotse Felo-fa-go-Boitshepo, ba sokamisa molao.

3:4
Miga 3:1
5Morena o siame mo teng ga ona, ga a dire tshiamololo. O ntshetsa tshiamo ya gagwe mo leseding mo mosong mongwe le mongwe, e sa tlhokafale, mme mosiamolodi ga a itse ditlhong.

6“Ke nyeleditse ditšhaba, dikago tsa tsone tsa phemelo di sentswe; ka dira mekgwatha ya tsona mafelo a bodutu fa go sa tsamaeng ope; metse ya tsona e fetotswe matlotla a a se nang ope, a a se nang monni. 7Ke buile ka re: ‘Ruri, o tla mpoifa, o amogela kgalemelo, matlho a ona a sa timelelwe ke tsotlhe tse ke di o laetseng’ – mme ruri, ba tlhoafaletse go senya ditiro tsotlhe tsa bone.”

8Morena a re: “Ka ntlha ya moo nteteng go fitlha letsatsing le ke tla tsogelang thopo ka lone; gonne katlholo ya me ke go phutha ditšhaba gore ke kgobokanye magosi go goromeletsa kgalefo ya me mo go tsona le bogale jwa me jotlhe jo bo tukang; gonne lefatshe lotlhe le tla jewa ke molelo wa lefufa la me.

3:8
Pes. 79:6

9“Gonne foo ke tla naya merafe melomo e e itshekileng gore ba bitse leina la Morena botlhe, ba mo direle ka go goga mmogo. 10Barapedi ba phuthego ya me e e phatlaletseng ba tla ntlisetsa tshupelo, ba tswa kwa moseja ga dinoka tsa Ethiopia.

3:10
Pes. 68:32
Dit. 8:27
Jes. 11:10-12
Joh. 10:16
11:5
11Ka letsatsi leo ga o nke o tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya ditiro tsotlhe tsa gago tse o nteofetseng ka tsona; gonne foo ke tla bo ke tlositse ba ga eno ba ba duduetsang ka boikgantsho mo go wena gore o se ka wa tlhola o ikgodisa mo thabeng e e boitshepo ya me. 12Ke tla sadisa morafe o o patikegileng, o o tlhomolang pelo mo go wena; bone ba tla ikanya leina la Morena.
3:12
Hes. 6:8
13Masalela a Iseraele ga a nke a dira tshiamololo le e seng go bua maaka; loleme lo lo tsietsang ga lo nke lo fitlhelwa mo melomong ya bone; ee, bone ba tla ja ba robala, go se yo a ba tshosang.”

Sefela sa boitumelo

14Ipele, morwadia Sione,

opang mokgosi, lona Baiseraele;

itumele o duduetse

ka pelo yotlhe,

morwadia Jerusalema!

3:14
Sag. 9:9

15Morena o tlositse

dipetso tsa gago,

a leleka mmaba wa gago;

kgosi ya Iseraele,

e leng Morena, o na nao;

ga o nke o tlhola o bona bosula

bope.

16Ka letsatsi leo

go tla tewa Jerusalema go twe:

“Se boife! Sione,

a diatla tsa gago

di se ka tsa repa!

17Morena, Modimo wa gago,

o na nao,

ke seganka se se pholosang;

o tla go thabela ka boitumelo,

a ritibala mo loratong lwa gagwe;

o tla go tlhabela mokgosi

wa tuduetso.”

3:17
Jes. 62:5

18“Ke tla phutha

ba ba hutsafetseng,

ka ba le kgakala le moletlo;

gonne ke ba ga eno;

ba rwala morwalo wa nyatsego

o o bokete.

19Bonang, botlhe

ba ba go bogisang

ke tla ba otla ka sebaka seo;

ke tla thusa ba ba tlhotsang,

ke phutha ba ba lelekilweng,

ke ba dira ba ba tlotlwang,

ke tumisa leina la bone

mo lefatsheng lengwe le lengwe

le ba neng ba nyatsega

mo go lone.

3:19
Miga 4:7

20Ka sebaka seo ke tla lo tlisa,

ee, ka sebaka se

ke tla lo phuthang ka sona.

Gonne ke tla lo dira

tumiso le pako

mo merafeng yotlhe ya lefatshe,

fa ke busetsa batshwarwi ba lona

kwa gae

fa pele ga matlho a lona,”

go bua Morena.