Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

11Lefoko la Morena le le tsileng kwa go Sefanya, morwa Khuši, morwa Ketalea, morwa Amaria, morwa Hesekia, mo malatsing a go Josia, morwa Amone, kgosi ya Juta, le re:

1:1
Jer. 1:2

Letsatsi la Morena la petso le tla wela Juta

2“Ke tla tlosa ke fedisa dilo tsotlhe tse di mo lefatsheng,” go bua Morena. 3“Ke tla fedisa batho le dikgomo, ke fedisa dinonyane tsa loapi le ditlhapi tsa lewatle, le dikgopiso mmogo le baikepi; ke tla nyeletsa batho mo lefatsheng,” go bua Morena.

1:3
Math. 13:4

4“Ke tla otlolola letsogo go otla Juta le baagi botlhe ba Jerusalema; ke tla nyeletsa Baale gotlhegotlhe le leina la baperesiti ba medimo mmogo le baperesiti ba Modimo mo felong fano,

1:4
2 Dikg. 23:5
Hos. 10:5
5le ba ba obamelang lesomo la masedi a legodimo ba le mo godimo ga matlo, le baobamedi ba ba ikanang ka Morena, e bile ba ikana ka Milekome fela jalo;
1:5
Jer. 19:13
49:1
6le ba ba ikepang mo Moreneng le ba ba sa batleng Morena le ba ba se nang sepe nae.”

7Didimalang fa pele ga Morena Modimo, gonne letsatsi la Morena le gaufi; Morena o baakantse setlhabelo, a itshepisa balalediwi ba gagwe.

1:7
Hab. 2:20
8“Mme e tla re mo letsatsing la setlhabelo sa Morena ke betse dikgosana le bomorwa kgosi le botlhe ba ba apereng diaparo tsa mafatshe a sele. 9Le gona ka letsatsi leo ke tla betsa botlhe ba ba tlolang serepodi, ba ba tlatsang matlo a barena ba bone kgatelelo le tsietso.”

10Morena a re: “E tla re ka letsatsi leo go utlwale go goa go tswa kwa Kgorong-ya-Ditlhapi, le selelo se tswa kwa Motseng-o-mošwa, le loratla lo logolo lo tswa kwa mebotong. 11Goang, lona baagi ba kwa lehudung; gonne go fedisiwa morafe otlhe wa barekisi, go nyelediwa botlhe ba ba tshotseng madi.

12“E tla re ka sebaka seo ke fukutse Jerusalema ka dipone, ke betse banna ba ba senyegileng pelo jaaka bojalwa jo bo sa tlhotlhwang, ba ba buang mo dipelong tsa bone ba re: ‘Morena ga a nke a dira molemo le e seng bosula.’

1:12
Jer. 48:1
13Khumo ya bone e tla thukhuthwa, matlo a bone a fetoga matlotla; ba tla aga matlo, mme ba sa nne mo go ona; ba tlhoma masimo a meweine, mme ba sa nwe weine ya ona.”
1:13
Amose 5:11
Doit. 28:39

14Letsatsi le legolo la Morena le gaufi; le gaufi, le atamela ka pele thata; utlwa, ke letsatsi la Morena! Mogale ke yole, o goa ka bogalaka!

1:14
Joele 1:15
15Letsatsi leo ke letsatsi la kgalefo; ke letsatsi la tlalelo le pitlagano; ke letsatsi la tobekanyo le thubakanyo; ke letsatsi la lefifi le bontsho; ke letsatsi la maru le mouwane;
1:15
Jer. 30:7
16ke letsatsi la modumo wa lonaka le mokgosi wa ntwa kgatlhanong le metse e e femetsweng le dirala tsa batlhodi tse di mo godimo ga dipota.

17“Ke tla tsenya batho mo tlalelong gore ba tsamae jaaka difofu, gonne ba leofetse Morena. Madi a bone a tla tshololwa jaaka lerole, le nama ya bone jaaka mantle.”

18Lefa e le selefera ya bone kgotsa gouta ya bone le tsona ga di nke di kgona go ba pholosa ka letsatsi la bogale jwa Morena, mme lefatshe lotlhe le tla jewa ke molelo wa lefufa la Gagwe, ruri O tla nyeletsa baagi ba lefatshe ka bonako.

1:18
Hes. 7:19
Luka 21:25-27

2

Ikokobeletseng Moatlhodi wa lefatshe!

21Ikakanyeng, lo kgobokaneng, lona setšhaba se se sa tlhajweng ke ditlhong, 2maikaelelo a Morena a ise a dirafale, lo ise lo nne jaaka moko o o gogolwang, bogale jo bo tukang jwa gagwe bo ise bo tle mo go lona, letsatsi la bogale jwa Morena le ise le tle mo go lona. 3Batlang Morena, lona lotlhe ba lo pelonolo ba lefatshe, ba lo dirileng ka fa tshiamong ya gagwe; batlang tshiamo, batlang boikokobetso; ka gongwe lo ka fitlhega ka letsatsi la bogale jwa Morena.

Tatlhego ya ditšhaba tikologong ya Baiseraele

4Gonne Gasa o tla bo a tlogetswe, Ašekalone a ntshiwa sekaka, Ašetote ba tla mo leleka go le motshegare, Ekerone o tla kumolwa. 5A tatlhego wee ya ba ba agileng ntlheng ya lewatle, e leng setšhaba sa Bakerethi. Lefoko la Morena le tlhabana le lona. Wena Kanana, lefatshe la Bafelesita, ke tla go nyeletsa gore ò tlhoke moagi.

2:5
1 Sam. 30:14
Jer. 47
6Mme naga e e fa lewatleng e tla nna mafulo le didiba tsa badisa le maraka a difutshane. 7Naga eo e tla nna ya masalela a Bajuta, ba tla fudisa mo go yona, ba ya go robala mo matlong a Ašekalone mantsiboa; gonne Morena, Modimo wa bone, o tla ba lekola, a ba busa mo tatlhegong ya bone.
2:7
Sef. 3:20

8“Ke utlwile kgobo ya Bamoabe le dikgalo tsa Baamone tse ba kgobileng morafe wa me ka tsona, ba ntse ba ikgodisetsa naga ya ona. 9Ka ntlha ya moo, ka bophelo jwa me!” go bua Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, a re: “Ruri, Moabe o tla nna jaaka Sotoma, le Baamone jaaka Gomora, le jaaka naga fa go leng bogopa le meepo ya letswai le sekaka ka bosakhutleng. Ba ba setseng ba morafe wa me ba tla ba thukhutha, masalela a setšhaba sa ka a tla ba rua.”

2:9
Gen. 19:24

10Tseo di tla ba dirafalela boemong jwa boikgodiso jwa bone, ka ba kgobile morafe wa Morena wa masomosomo, ba o ikgodisetsa. 11Morena e tla nna yo o boitshegang mo go bone, gonne o tla nyeletsa medimo yotlhe ya lefatshe gore ditlhakatlhake tsotlhe tsa ditšhaba di mo obamele, mongwe le mongwe mo felong ga gagwe.

12“Le lona Baethiopia lo tla rengwa ka tšhaka ya me.”

2:12
Hes. 30:9

13O tla otlololela letsogo kwa bokone, a nyeletsa Asiria, a dira motse wa Ninife marope a sekaka se se senya.

2:13
Nah. 1:1
14Matlhape a tla botha mo gare ga ona, e bong a diphologolo tsa mefutafuta tse di ditlhophatlhopha. Sefudi le tlhong di tla robala mo gare ga ditlhogo tsa maotwana a ona. Utlwa, dinonyane di letsa melodi mo fenstereng, lehakabe le lela mo serepoding, gonne dipati tsa mesetere di tlositswe mo thulelong.
2:14
Jes. 13:21
34:1
15Ke ona motse o o neng o itaola mo tlhapelong, o o neng o agile mo phemelong, mme o ithaya mo pelong o re: “Ke nna! Ga go ope kwa ntle ga me.” O fetogile jang sekaka le marobalo a diphologolo! Botlhe ba ba fetang fa go ona ba tla letsa melodi, ba supa letshogo ka diatla.