Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Pono ya bone: Satane o baya Jošua, moperesiti yo mogolo molato, mme Morena o a mo itshwarela

31Jaanong a mpontsha Jošua, moperesiti yo mogolo, a eme fa pele ga moengele wa Morena, le Satane a eme ka fa letsogong le le jang la gagwe go mmaya molato.

3:1
Hak. 1:4
Jobe 1:9
Tshen. 12:10
2Mme moengele wa Morena a raya Satane a re: “A Morena a go kgalemele, wena Satane! Ee, Morena yo o itlhophetseng Jerusalema a a go kgalemele! Yoo a ga se motswaiso o o swatotsweng mo molelong?”
3:2
Juta 9
Amose 4:11

3Mme Jošua a bo a apere diaparo tse di maswe a ntse a eme fa pele ga moengele, 4mme moengele a fetola, a raya ba ba emeng fa pele ga gagwe a re: “Mo apoleng diaparo tse di maswe!” A ba a mo raya a re: “Bona, ke tlositse molato wa gago mo go wena, ke go apesa diaparo tsa moletlo.”

3:4
Jes. 6:7
61:3

5Mme ka re: “A ba mo rwese tlhoro ya boperesiti e e phepa mo tlhogong!” Ke fa ba mo rwesa tlhoro e e phepa me tlhogong, ba mo apesa diaparo, moengele wa Morena a ntse a eme gona.

3:5
Ekes. 28:39

6Mme moengele wa Morena a tiisetsa Jošua a re: 7Morena wa masomosomo o bua jaana a re: ‘Fa o sepela mo ditseleng tsa me, fa o boloka thulaganyo ya me, o tla nna mookamedi mo Ntlong ya me; le gona o tla disa malapa a me, mme ke tla go naya tetlelelo ya go ka tsamaya mo go bone ba ba emeng fa.

3:7
Pes. 91:11
8A ko o utlwe, Jošua, moperesiti yo mogolo, wena le baperesiti ka wena ba ba ntseng fa pele ga gago; gonne bone ke banna ba sesupo se se gakgamatsang; gobane bonang, ke tla tlisa Letlhogela, motlhanka wa me.
3:8
Jes. 8:18
Sag. 6:12
Jer. 23:5
33:15
9Ee, bonang lentswe le ke le beileng fa pele ga Jošua; mo lentsweng le le lengwe le go na le matlho a supa; bonang, ke tla gwaya mafoko mo go lone,’ go bua Morena wa masomosomo. ‘Ke tlosa molato wa lefatshe le ka letsatsi le le lengwe fela.’
3:9
Sag. 4:10
Tshen. 5:6
10Morena wa masomosomo o bua a re: ‘Ka letsatsi leo lo tla laletsanya fa tlase ga setlhare sa moweine le fa tlase ga setlhare sa feie.’ ”
3:10
1 Dikg. 5:5
Miga 4:4

4

Pono ya botlhano: Setlhomo sa lobone sa gouta le ditlhare tsa olefa tse pedi

41Jaanong moengele yo o neng a bua le nna a tla, a ntsosa jaaka motho a tsosiwa mo borokong jwa gagwe; 2a nthaya a re: “O bona eng?”

Ka mo raya ka re: “Ke bona setlhomo sa lobone fale, ke sa gouta fela sotlhe, le sejana sa teng sa lookwane se le godimo ga sona, le dipone tse supa di le fa godimo ga sona, le ditlhaka tse supa tse di tshelang lookwane mo diponeng tse di fa godimo ga sona;

4:2
Jer. 1:11,13
Amose 8:2
Ekes. 25:31-40
3gape ke bona ditlhare di le pedi tsa diolefa fa thoko ga sona, se sengwe ka fa ntlheng ya le le jang ya sejana, se sengwe ka fa go ya la molema.”

4Jaanong ka botsa moengele yo o buang le nna, ka mo raya ka re: “Dilo tse, di kaya eng, morena wa me?”

5Mme moengele yo o buang le nna, a nkaraba a re: “A ga o itse gore dilo tse, di kaya eng?”

Ka re: “Nnyaya, morena wa me!”

Tsholofetso ya Morena e e lebileng Serubabele

6Ke fa a araba, a nthaya a re: “Lefoko le ke la Morena le le rayang Serubabele le re: ‘Ga se ka bonatla le e seng ka thata, mme ke ka Mowa wa me,’ go bua Morena wa masomosomo. 7‘O mang, thaba e kgolo? O tla nna leboa fela fa pele ga Serubabele; mme ene o tla baya letlapa la bofelo go ntse go tlhajwa mokgosi o o reng: Tshegofatso, tshegofatso a e nne le lone!’ ”

4:7
Pes. 122:6

8Mme Lefoko la Morena la ntlela la re: 9“Diatla tsa ga Serubabele di theile motheo wa Ntlo e, diatla tsa gagwe di tla ba di e fetsa; mme lo tla itse gore Morena wa masomosomo o nthomile kwano go lona.

4:9
Esera 3:8
6:14-16
Sag. 6:13-15
10Gonne ke mang yo o ka nyatsang letsatsi la dilo tse dipotlana, etswe matlho a supa ale a Morena a a ralalang lefatshe lotlhe a itumela, fa a bona serophiso se le mo seatleng sa ga Serubabele?”
4:10
Hak. 2:3
Sag. 3:9

11Jaanong ka mmotsa ka re: “Ditlhare tse pedi tseo tsa diolefa di kaya eng, se se ka fa ntlheng ya le le jang ya setlhomo sa lobone le se se ka fa molemeng?” 12Ka mmotsa gape ka re: “Dikala tse pedi tsa olefa tse di bapileng le ditlhaka tse pedi tsa gouta tse di elang lookwane di kaya eng?”

13Mme a nkaraba a re: “A ga o itse gore dilo tse, di kaya eng?”

Ka re: “Nnyaya, morena wa me!”

14A nthaya a re: “Tseo ke batlodiwa ba babedi ba ba emeng fa pele ga Morena wa lefatshe lotlhe.”

4:14
Tshen. 11:4

5

Pono ya borataro le ya bosupa: Lokwalo lo lo fofang le seelo sa boikepo

51Ka ba ka tsholetsa matlho, ka bona lokwalo lo lo potokilweng lo fofa. 2Mme a nthaya a re: “O bona eng?” Ka re: “Ke bona lokwalo lo lo potokilweng lo fofa; boleele jwa lone ke mabogo a le 20, bophara ke mabogo a le some.”

3A ba a nthaya a re: “Ke khutso e e tswelang mo lefatsheng lotlhe; gonne mongwe le mongwe yo o utswang o tla tlosiwa mono ka fa khutsong eo, le mongwe le mongwe yo o ikanang ka maaka o tla tlosiwa jalo mono. 4Morena wa masomosomo o bua a re: ‘Ke a lo ntsha gore lo tsene mo ntlong ya legodu le mo ntlong ya yo o ikanang ka leina la me ka maaka, lo be lo lale mo teng ga ntlo ya gagwe, lo e nyeletse ditlhomeso mmogo le dipotana.’ ”

Pono ya mosadi yo o mo tsageng

5Jaanong moengele yo o buang le nna a nkatamela, a nthaya a re: “A ko o tsholetse matlho, o bone se se tswang fale.”

6Nna ka re: “Ke eng?”

A araba a re: “Se se tswang fale ke tsaga;” a ba a re: “Ke yona tshiamololo ya bone mo lefatsheng lotlhe.”

5:6
Miga 6:10

7Mme ya re sekhurumelo sa tshipi e e bokete se khurumololwa, ga bonala mosadi a ntse mo teng ga tsaga.

8Ke fa a re: “Ke jona boikepo;” a ba a mo latlhela gape mo teng ga tsaga, a ba a latlhela sekhurumelo sa tshipi e e bokete mo molomong wa yona. 9Ka ba ka tsholetsa matlho, ka bona basadi ba le babedi ba tlhaga, go le phefo mo diphukeng tsa bone; ba na le diphuka tse di tshwanang le diphuka tsa makololwane, ba tloga ka tsaga ba fofa fa gare ga lefatshe le legodimo.

10Ke fa ke raya moengele yo o buang le nna ke re: “Ba isa tsaga kwa kae?”

11A nkaraba a re: “Ba rata go mo agela ntlo mo lefatsheng la Sineare; fa ba sena go e fetsa, o tla tsenngwa teng mo bonnong jwa gagwe.”