Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Go kgalemelwa merafe

91Taelo ya Modimo. Lefoko la Morena ka ga lefatshe la ga Haterage; le bile le raya Damaseko; gonne Morena o lebile batho le ditso tsotlhe tsa Iseraele.

9:1
Jes. 17:1
2Le ka ga Hamathe le ene yo o bapileng nae, le ka ga Tiro le ka ga Sitone – ka a le botlhale thata.
9:2
Jes. 23
Jer. 47:4
3Ee, motse wa Tiro o ikagetse dikago tsa phemelo, wa phutha selefera jaaka lerole le gouta jaaka dithetse tsa mebila. 4Bonang, Morena o tla o thopa, a itaya phemelo ya ona e e mo lewatleng, mme ona ka osi o tla jewa ke molelo.

5Motse wa Ašekalone o tla bona jalo, o boifa; wa Gasa o tla tlalelwa thata; wa Ekerone le ona, ka tebelelo ya ona e ba swabisitse; kgosi ya Gasa e tla nyelela; Ašekalone o tla tlhoka baagi. 6Makgoba a tla nna mo Ašetote: “Ke tla fedisa boikgantsho jwa Bafelesita jalo. 7Ke tla tlosa madi a ba a nwang mo melomong ya bone le maila a a mo menong a bone; le bone ba tla sadisediwa Modimo wa rona, ba tshwana le lotso mo Juta; le ba Ekerone ba tla tshwana le Bajebusi. 8Mme ke tla thibelela tikologong ya Ntlo ya me go e femela mo go ba ba fetang le ba ba boang; mme mogateledi ga a nke a tlhola a ba thopa. Gonne jaanong go lebeletse nna ka matlho a me.”

Puso ya ga Mesia, kgosi ya kagiso

9Itumele thata, morwadia Sione,

o duduetse,

morwadia Jerusalema;

bona, kgosi ya gago

e e tla kwa go wena,

e siame, e tletse pholoso,

e pelonolo, e palame esele,

e leng eselana, ngwana wa esele.

9:9
Sef. 3:14
Math. 21:5

10“Mme ke tla thubakanya

dikoloi tsa ntwa mo go Eferaime

le dipitse mo Jerusalema;

bora jwa ntwa

bo tla robakanngwa,

mme ene o tla rerela ditšhaba

kagiso.

Puso ya gagwe e tla simologa

fa lewatleng go ya go fitlha

kwa lewatleng le lengwe;

e simologa fa nokeng ya Ferathe

go ya go fitlha kwa dikhutlong

tsa lefatshe.

9:10
Miga 5:9

Batho ba Modimo ba tla pholosiwa

11“Le gona fa e le wena Sione,

ke tla ntsha bagolegwi ba gago

mo mosimeng o o se nang metsi

ka ntlha ya madi

a kgolagano ya gago.

9:11
Ekes. 24:8

12Boelang kwa kagong ya phemelo,

lona batshwarwi

ba lo nang le tsholofelo;

le gona ke itsise kajeno

gore ke tla lo busetsa gabedi

tse di lo latlhegetseng.

9:12
Jes. 61:7

13Gonne ke laetse Juta

e le bora jwa me,

ka tlhatlhela Eferaime mo go jona;

ke tlhotlheleditse bana ba gago,

Sione,

gore ba lwe le bana ba gago,

lefatshe la Bagerika;

ke go dirile jaaka tšhaka

ya mogale.”

9:13
Dan. 8:21,22

14Mme Morena o tla bonala

kwa godimo ga bone;

motsu wa gagwe o tla tswa

jaaka legadima;

mme Morena Modimo

o tla letsa lonaka,

a tsamaya ka diphefo tsa borwa.

15Morena wa masomosomo

o tla ba sireletsa,

mme ba tla ja batshodi

ba seragamajwe, ba ba gataka,

ba nwa madi a bone jaaka weine,

ba tlala ona

jaaka megopo ya setlhabelo

le jaaka dikgokgotsho tsa aletare.

16Mme Morena,

Modimo wa bone

o tla ba pholosa ka letsatsi leo,

ka ba le morafe

o e leng letsomane la gagwe;

gonne ba phatsima

jaaka ditaemane

mo serwalong sa kgosi

mo nageng ya gagwe.

17Kana kgalalelo ya bone

e kgolo jang ne!

Bontle jwa bone bo kana kang ne!

Mabele a godisa makau,

matute a moweine

a godisa makgarebe.

10

Iseraele o fiwa tsholofetso e e itumedisang

101Rapelelang pula mo Moreneng mo sebakeng sa pula ya pele le ya morago; ke Morena yo o dirang dikgadima, mme pula o tla e lo nesetsa le tsotlhe tse di golang mo nageng. 2Gonne medimo ya mo gae e bua tsa boithamako; baitseanape ba bona maaka, ba bolela ditoro tse e seng tsa sepe; kgomotso ya bone ke phefo fela. Ke ka moo ba timetseng jaaka letsomane, ba bogisega, ka modisa a se teng.

10:2
Math. 9:36

3“Bogale jwa me bo tuketse badisa, ke tla betsa diphoko;” gonne Morena wa masomosomo o tla tlhokomela letsomane la gagwe, e leng Bajuta, a ba dira jaaka pitse e ntle ya gagwe mo tlhabanong.

10:3
Sag. 11:5
4Lentswe la kgokgotsho le tla tswa mo go bone mmogo le lomapo, le bora jwa ntwa, le babusi botlhe; ba tla tswa mo go bone.
10:4
Jer. 30:21
5Ba tla nna jaaka diganka tse di gatang dithetse tsa mebila mo tlhabanong; ba tla tlhabana, ka Morena a na nabo; bapalami ba dipitse ba tla tlhajwa ke ditlhong.

6“Mme ke tla tiisa Bajuta,

ke thusa Bajosefa,

ke ba busetsa mo gae;

gonne ke tla ba tlhomogela pelo,

mme ba tla nna jaaka e kete

ga ke ise nke ke ba latlhe.

Gonne ke nna Morena,

Modimo wa bone,

ke tla ba utlwa.

7Baeferaime ba tla nna

jaaka diganka,

dipelo tsa bone di tla itumela

jaaka e kete ba nole weine.

Bana ba bone ba tla bona jalo,

ba itumela;

dipelo tsa bone di tla dudueletsa

Morena.

8Ke rata go ba bitsa ka molodi

le go ba phutha,

gonne ke ba rekolotse;

mme ba tla ata

jaaka ba ne ba atile pele.

9Ke ba gasitse mo merafeng,

mme ba tla nkgakologelwa

ba le kwa kgakala;

mme ba tla phela

le bana ba bone, ba boa.

10Ke tla ba busa

kwa lefatsheng la Egepeto,

ke ba phutha go tswa kwa Asiria,

ke ba tlisa mo lefatsheng

la Gileate le la Lebanone,

mme go tla fitlhelwa

le sa ba lekane.

11O tla feta mo lewatleng la tlalelo,

a itaya dintelo mo lewatleng;

madiba otlhe a noka ya Nile

a tla kgala;

go tla kokobediwa

boikgogomoso jwa Asiria,

mme molamu wa bogosi jwa

Egepeto o tshwanetse go tloga.

10:11
Ekes. 14:16
Jes. 11:15

12Ke tla ba tiisa mo Moreneng;

ba tla sepela mo leineng

la gagwe,” go bua Morena.

11

Tatlhego ya baba ba Baiseraele

111Lebanone, bula dikgoro tsa

gago gore molelo o je mesetere

ya gago!

2Gwetla, setlhare sa mosiperese,

gonne mosetere o wele,

ditlhare tse dintle di sentswe;

gwetlang, ditlhare

tsa eike tsa Basane,

ka sekgwa sa tshutlhankga

se remilwe.

3Utlwa! Badisa ba a gwetla,

gonne mafulo a mantle a bone

a sentswe.

Utlwa! Ditawana di a duma,

gonne sekgwa se sentle

sa Joretane se sentswe.

Modisa yo o molemo le yo o sa siamang

4Morena, Modimo wa me, o buile jaana a re: “Disa dinku tse di tlhajwang! 5Ke tse bareki ba tsona ba di tlhabang, ba sa ipone molato; mme ba ba di rekisang ba re: ‘A Morena a bakwe, gonne ke humile!’ Badisa ba tsona ga ba di rekegele.

11:5
Jer. 23
Hes. 13
34

6“Gonne ga nkitla ke tlhola ke rekegela baagi ba lefatshe le,” go bua Morena. “Bonang, ke tla tsenya motho mongwe le mongwe mo seatleng sa mongwe-ka-ene le mo seatleng sa kgosi ya gagwe, mme ba tla fetola lefatshe sekaka; ga nkitla ke ba pholosa mo diatleng tsa bone.”

7Jaanong ka disa dinku tse di tlhajwang. Tota e ne e le dinku tse di tlhomolang pelo! Ka tsaya dithobane di le pedi, nngwe ka e bitsa “Bopelonomi”, e nngwe ka e bitsa “Kutlwano”, ka fudisa letsomane.

11:7
Sag. 11:11
8Ka ba ka nyeletsa badisa ba le bararo mo kgweding e le nngwe; ke fa ke fela pelo ka ntlha ya bona, mme le bona ba se ka ba tlhola ba mpatla. 9Ka ba ka re: “Ga ke tlhole ke rata go lo disa. Se se swang a se swe! Se se nyelelang a se nyelele! Mme a tse di setseng di jane!” 10Ke fa ke tsaya thobane ya me ya “Bopelonomi”, ke e roba, e le go senya kgolagano ya me e ke e dirileng le merafe yotlhe. 11Ya senyega jalo ka letsatsi leo; mme dinku tsa letsomane tse di tlhomolang pelo, tse di neng di ntse di nkutlwa, tsa lemoga ka mokgwa o, fa e le Lefoko la Morena. 12Jaanong ka ba raya ka re: “Fa lo bona gore go tshwanetse, mpheng tuelo ya me; fa go se jalo, lesang!” Ke fa ba ntekanyetsa tuelo ya me, e bong diselefera di le somamararo.
11:12
Math. 26:15

13Foo Morena a nthaya a re: “Di latlhele mmopi wa dinkgwana tlhwatlhwa e kgolo e, e e seng ya sepe, e ba nkaileng yona.” Ka tsaya diselefera di le somamararo, ka di latlhela mmopi wa dinkgwana mo Ntlong ya Morena.

11:13
Math. 27:9,10
14Ka ba ka roba thobane ya bobedi ya me ya “Kutlwano”, e le go senya kutlwano ya bana ba motho, ya Juta le Iseraele.
11:14
Hes. 37:22

15Morago ga moo Morena a nthaya a re: “Tsaya gape dilo tsa modisa, mme e le wa seeleele. 16Gonne bona, ke tla tsosa modisa mo lefatsheng yo o sa tlholeng tse di latlhegileng, a sa batle tse di phatlaletseng, a sa alafe tse di robegileng, a sa tlamele tse di itekanetseng; mme a ja nama ya tse di nonneng, a garolaka ditlhako tsa tsona. 17A tatlhego wee ya modisa yo e seng wa sepe, yo o tlogelang letsomane! A tšhaka e reme letsogo la gagwe le leitlho le le jang la gagwe! A letsogo la gagwe le omelele ruri, a leitlho le le jang la gagwe le swele ruri.”