Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

81E kete o ka bo o le kgaitsadiake,

yo o amuleng mabele a ga mme!

E ne e tla re

fa ke go fitlhela kwa ntle,

ke go atle,

go se yo o ka nnyatsang.

2Nka bo ke go goga,

ke go isa kwa lapeng la ga mme

gore o nthute.

Nka bo ke go nosa weine

e e tswaisitsweng ka matute

a digaranata tsa me.

8:2
Sef. 3:4

3Letsogo la gago la molema

le ntshameditse;

le le jang le a ntlamparela.

8:3
Sef. 2:6

4Lona bomorwadia Jerusalema,

ke a lo ikanisa ka re:

Lo tsosetsang lorato

le go lo tsibosa

lo ise lo itsose ka losi?

8:4
Sef. 2:7

Sefela sa borataro Basadi

5Ke mang yo o tlhagang

kwa sekakeng

a ikaegile ka morati wa gagwe?

Mosadi

Ke go tsositse

o le fa tlase ga setlhare sa apole.

Mmaago o ne a ikutlwa

gona go go belega;

yo o go belegeng

o ne a segwa ke leralalo gona.

6Mpee fa pelong ya gago

jaaka palamonwana

e e tshwayang,

le mo letsogong la gago

jaaka leseka.

Gonne lorato lo thata jaaka loso;

lefufa la lone

le setlhogo jaaka felo ga baswi;

ditlhase tsa lone

ke ditlhase tsa molelo;

dikgabo tsa lone

di tshwana le tsa Morena.

7Metsi a mantsi ga a kgone

go tima lorato.

Dinoka ga di ka ke tsa lo nwetsa.

Fa monna a ntsha dithoto tsotlhe

tsa ntlo ya gagwe

a re o reka lorato,

ba tla mo nyatsa thata.

Kgaitsadia-mosadi

8Re na le kgaitsadia-rona

yo mmotlana

yo o iseng a tswe mabele.

Re ka dirang ka kgaitsadia-rona

ka letsatsi le o batliwang ka lone?

9Fa a le lorako, re tla aga

kgabiso ya selefera mo go lone;

fa a le kgoro, re tla e tswala

ka dipati tsa mesetere.

Mosadi

10Ke ntse ke le lorako;

mabele a me a ntse a tshwana

le diturio tse di femetsweng.

Jaanong mo matlhong a gagwe

ke fetogile yo o bonyeng kagiso.

Monna

11Salomo o ne a na le tshimo

ya moweine kwa Baale-Hamone;

tshimo eo a e neela barapi.

Mongwe le mongwe o ne a na le

go ntshetsa maungo a yona

diselefera tse kete.

12Tshimo ya moweine ya me

e e leng ya me e fa pele ga me.

Diselefera tse kete ke tsa gago,

Salomo;

di le kgolamabedi

ke tsa badisa ba maungo a yona.

13Wena yo o agileng mo masimo,

ditsala di utlweletse

lentswe la gago;

nte ke le utlwe!

8:13
Pes. 45:15

Mosadi

14Itlhaganele, wena morati wa me,

o tshwane le tshephe

gongwe le namane ya tholo

mo dithabeng tsa makga

a a monate.

8:14
Lef. 2:9