Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Monna

71A bontle jwa dinao tsa gago,

di rwele ditlhako,

wena morwadia motlotlegi!

Sebopego sa letheka la gago

se tshwana le mhiri wa molala

o o dirilweng ke diatla

tsa setswerere.

2Mpa ya gago ke mogotšwana

o o potokwane;

a go se tlhokafale weine

e e tlhakantsweng!

Mmele wa gago ke mokoa

wa mabele o o dikanyeditsweng

ke dithunya.

3Mabele a mabedi a gago

a tshwana le ditshetshwana

tse pedi tsa mafatlha.

7:3
Sefela 4:5

4Molala wa gago

o tshwana le turio

ya dinaka tsa tlou;

matlho a gago a tshwana

le madiba a a kwa Hešebone

fa kgorong ya Bathe-Rabime.

Nko ya gago e tshwana

le turio ya Lebanone

e e lebileng kwa Damaseko.

7:4
Sefela 4:4

5Tlhogo ya gago mo go wena e

tshwana le dithaba tsa Karemele.

Moriri wa tlhogo ya gago

o o itshophileng

o tshwana le lesela le lehibidu.

Kgosi e golegilwe ka moriri

o o tshophilweng.

6O montle jang ne,

o ratega jang ne,

wena moratiwa

yo o tletseng monate!

7:6
Sef. 1:15
2:14

7Seemo sa mmele wa gago

se tshwana le sa mokolane;

mabele a gago

a tshwana le masitlha a moweine.

8Ka re, ke tla palama mokolane,

ke tshwara maungo a ona.

A mabele a gago

a nne jaaka masitlha a moweine

le monko wa nko ya gago

jaaka diapole!

9A molomo wa gago o nne jaaka

weine e e monate e e balolang

mo leganong la me sentle,

e e nkolobisang

molomo le meno.

Mosadi

10Ke wa morati wa me;

ke nna yo a ntlhologeletsweng.

7:10
Sefela 2:16

11Tlaya, morati wa me,

re tswele kwa nageng,

re lale mo gare ga dithunya!

12A re phakele,

re ye kwa masimong a moweine,

re bone gore

a moweine o tlhogile,

a dithunya tsa ona di phanyegile,

a digaranata di a thunya.

Ke tla go naya lorato lwa me

gona.

7:12
Sefela 6:11

13Maungo a meratiso

a ntsha monko.

Fa mojakong wa rona

go na le maungo a a monate

a monongwaga le a ngogola.

Morati wa me, ke a go boloketse.