Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Monna

41Ruri, o montle, moratiwa wa me,

ruri, o montle.

Matlho a gago

a tshwana le maeba

mo teng ga lesire la gago.

Moriri wa gago o tshwana

le letsomane la dipodi

tse di fologang mo dithabeng

tsa Gileate.

4:1
Sefela 5:12
6:6

2Meno a gago a tshwana

le letsomane la dinku

tse di beotsweng

tse di tswang kwa tlhapisong

tse nngwe le nngwe ya tsona

e nang le dikwana tsa mafatlha,

go se na moreba ope.

4:2
Sefela 6:6

3Molomo wa gago o tshwana

le seitlamo se se phatsimang ka

bohibidu, puo ya gago e a ratega.

Marama a gago mo teng ga lesire

la gago a tshwana le maungo

a garanata a a fatotsweng.

4:3
Sefela 6:7

4Molala wa gago o tshwana le

lonaka lwa ntlo ya ga Dafita

e e agetsweng go boloka dibolai,

kwa dithebe di le sekete

di pegilweng teng

le dibolai tsotlhe tsa bagale.

4:4
Sefela 7:5

5Mabele a mabedi a gago

a tshwana le ditshetshwana

tse pedi tsa mafatlha

tse di fulang

mo gare ga dithunya.

6E tla re letsatsi

le ise le nne marutshwana

le meriti e ise e tshabe,

ke ye kwa thabeng ya mera

le kwa thoteng ya maswalo.

4:6
Sefela 2:17

7Moratiwa wa me,

o montle gotlhe.

Ga go na sebala mo go wena.

4:7
Pes. 45:14

8Tlaya re tloge mo Lebanone,

monyalwa.

Tlaya re tloge mo Lebanone.

Fologa mo setlhoeng sa Amana

le mo setlhoeng sa Senire

le sa Heremone,

o tlogele marobalo a ditau

le dithaba tsa dinkwe.

9O nkgapile pelo, kgaitsadiaka,

monyalwa;

o nkgapile pelo ka tebo e le nngwe

ya matlho a gago

le ka sebaga se le sengwe

sa mokgabo wa molala wa gago.

10Kgaitsadiaka, monyalwa,

lorato lwa gago lo lontle jang ne!

Lo phala weine.

Monko wa ditlolo tsa gago

o gaisa makga aotlhe.

11Molomo wa gago, monyalwa,

o rotha mafura a dinotshe;

dinotshe le mašwi

di ka fa tlase ga loleme lwa gago.

Monko wa diaparo tsa gago

o tshwana le monko wa Lebanone.

12Kgaitsadiaka, monyalwa,

o tshimo e e ageletsweng,

o sediba se se tswaletsweng,

o motswedi o o kannweng.

13Tse di tlhogileng mo go wena

ke tshimo ya digaranata

ya maungo a a monatenate

le dithunya le ditlhatshana

tsa monkgo o o monate.

14E tletse ditlhatshana

tsa mefutafuta tsa ditlolo

le ditswaiso le maswalo

le makga.

Mosadi

15O motswedi wa masimo

le sediba sa metsi a a phelang

a a tswang kwa Lebanone.

16Tsoga, phefo ya bokone;

tlaya phefo ya borwa,

o fokele tshimo ya me gore

makga a monate a yona a aname.

A morati wa me a tle

mo tshimong ya gagwe,

a je maungo a a monatenate

a yona.