Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

31Fa ke le bolaong bosigo,

ke tlhologeletswe yo pelo ya me

e mo ratang;

ke mo tlhologeletswe,

mme ga ke mmone.

2Ka re: “A ke tsoge,

ke senke mo motseng kwa le kwa

mo mebileng le mo dipatlelong;

ke batle ene yo pelo ya me

e mo ratang;”

ka mmatla, ka se ka ka mmona.

3Ka bonwa ke badisa ba motse

ba ba tsamayang mo motseng.

Ka re: “A lo mmonye

yo pelo ya me e mo ratang?”

4Ya re ke sena go ba feta

go le gonnye,

ka mo fitlhela

ene yo pelo ya me e mo ratang;

ka mo tshwara,

ka se ka ka mo lesa

ka ba ka mo isa kwa ntlong

ya ga mme,

mo ntlwaneng

ya yo o mpelegeng.

3:4
Sefela 8:2

5Lona bomorwadia Jerusalema,

ke lo ikanisa ka ditshephe

gongwe ka ditholo ka re:

Lo se ka lwa tsosa lorato

le e seng go lo tsibosa

go fitlhelela lone lo itsose ka losi.

3:5
Sef. 2:7

Sefela sa boraro Mosadi

6Ke mang yo o tlhagang

kwa sekakeng

jaaka dipinagare tsa musi,

a nkgisitswe monate ka mera

le maswalo le ka ditlolo

tsa mefutafuta tsa morekisi?

7Bonang, ke sedulo

se se tsholediwang sa ga Salomo

se dikanyeditswe

ke banna ba le soma marataro

ba bagale ba Iseraele.

8Botlhe ba tshwere ditšhaka,

ba tlwaetse tlhabano.

Mongwe le mongwe a ipofeletse

tšhaka mo lethekeng

ka ntlha ya ditherego tsa bosigo.

9Kgosi Salomo o ne a itirela

sedulo se se sikarwang

ka dikgong tsa Lebanone.

10A dira maoto a sona ka selefera

le moikaego wa sona ka gouta

le manno a sona ka masela

a mantle a mahibidu;

bogare jwa sona

bo kgabisitswe sentle,

e le tiro ya lorato

lwa bomorwadia Jerusalema.

11Lona bomorwadia Sione,

tswayang lo bone kgosi Salomo

a rwele serwalo sa bogosi

se a se rwesitsweng ke mmaagwe

ka letsatsi la lenyalo la gagwe,

ka letsatsi la boitumelo

jwa pelo ya gagwe.