Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Sefela sa ntlha Mafoko a mosadi1:0 Mo sefeleng sotlhe, fa go twe: Morati, go tewa monyadi; fa go twe: Moratiwa, go tewa monyalwi.

11Sefela sa Difela sa ga Salomo.

2A a nkatle ka dikatlo

tsa molomo wa gagwe!

Ee, lorato lwa gago lo monate

bogolo go weine.

3Monko wa ditlolo tsa gago

o monate.

Leina la gago le tshwana

le setlolo se itshetsweng.

Ke ka moo makgarebe

a go ratang.

4Nkgoge, ke go sale morago,

a re siane!

A kgosi e nkise

mo matlwaneng a yona.

Re tla duduetsa, re go itumelela,

re boka lorato lwa gago

bogolo go weine.

Makgarebe a go rata

ka tshwanelo.

5Lona bomorwadia Jerusalema,

ke morokwa,

mme ke montle

jaaka ditente tsa Ketare,

jaaka masire a ga Salomo.

6Se ntebeng ka ke le morokwa!

Kana letsatsi le mphisitse.

Bokgaitsadiake

ba ne ba nkgakaletse,

ba nthoma

go leta masimo a moweine.

Mme tshimo ya me ya moweine

ga ke a e disa.

7Wena yo pelo ya me e go ratang,

mpolelele gore o fudisa kae,

o bothisa kae motshegare?

Gonne ke ka ntlha ya eng

fa nka nna moiphitlhi1:7 Ke go re, o a mmatla, a sa rate go bonwa ke ba bangwe.

mo matlhapeng a balekane ba gago?

Mafoko a monna

8Fa o sa itse,

wena yo montlentle

mo basading,

tswaya o latele metlhala ya dinku

o fudise dipotsane tsa gago

kwa mekgorong ya badisa.

1:8
Sefela 5:9
6:1

9Moratiwa wa me,

ke go tshwantshanya

le pitse nngwe ya tse di gogang

dikoloi tsa ga Farao.

10Marama a gago a mantle

ka mokgabo wa dikeetane

le molala wa gago ka dibaga.

11Re tla go direla

dikeetane tsa gouta

tse di nang le dikgotlhwana

tsa selefera.

Mosadi

12Ya re kgosi e ntse e le fa dijong,

setlolo sa me

sa utlwatsa monko wa sona.

13Morati wa me

ke kgetsana ya mera mo go nna

e e lalang fa gare ga mabele a me!

14Morati wa me ke dithunya

tse di nkgang monate mo go nna

tse di mo masimong a moweine

a Engedi.

Monna

15Ruri, o montle, moratiwa wa me!

Ruri, o montle. Matlho a gago

a tshwana le a maeba.

1:15
Sefela 2:14
4:1,7
6:4

Mosadi

16Ruri, o montle, morati wa me!

Ee, o a ratega;

bolao jwa rona bo mo botaleng.

1:16
Sefela 5:16

17Ditlhomeso tsa ntlo ya rona

ke mesetere;

kapeso ya dipota tsa rona

ke mesiperese.