Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Boase o nyala Ruthe

41Boase a ya kwa kgotleng, a feta a nna fatshe. Ke fa mogolodi yole a feta, yo Boase a buileng ka ga gagwe. Boase a mmitsa a re: “Tlaa jaana, o nne fatshe, wena mangmang.” A fapogela teng, a nna fatshe. 2Jaanong Boase a bitsa banna ba bagolo ba motse ba le some a re: “Nnang fa!” Mme ba nna fatshe. 3Ke fa a raya mogolodi yole a re: “Naomi yo o boileng kwa nageng ya Moabe o rata go rekisa kabelo ya tshimo e e neng e le ya monna wa ga etsho, e bong Elimelege.

4:3
Lef. 25:25
4Ke ne ka re, ke tla go begela jalo ke re: E reke fa pele ga ba ba dutseng fa le fa pele ga bagolo ba morafe wa ga rona. Fa o rata go e rekolola, e rekolole; fa o sa rate go e rekolola, o bolele gore ke itse. Gonne ga go na ope yo o ka e rekololang fa e se wena le nna yo ke fa morago ga gago.” A araba a re: “Ke tla e rekolola.”
4:4
Lef. 25:25

5Mme Boase a re: “Ka letsatsi le o rekang tshimo eo mo diatleng tsa ga Naomi ka lone, o bile o amogela le Ruthe wa Moabe, mosadi wa moswi gore o tsose leina la moswi mo bosweng jwa gagwe.”

4:5
Doit. 25:5,6

6Ke fa mogolodi yoo a re: “Ke palelwa ke go e ithekololela, e se re gongwe ka senya boswa jwa me. E ithekololele e ke neng ke tshwanetse go e rekolola; gonne ke a palelwa.”

7Jaanong mo metlheng ya pele go ne go le mokgwa mo Iseraeleng wa go re: Fa go rekololwa gongwe go ananngwa, motho a role setlhako sa gagwe, a se neele mongwe-ka-ene, e le go tlhomamisa mafoko aotlhe. Go re jalo e ne e le tshupo ya teng mo Iseraeleng.

4:7
Doit. 25:7-10

8Mme mogolodi yoo a raya Boase a re: “E ithekele!” A ba a rola setlhako sa gagwe, a se mo neela. 9Ke fa Boase a raya bagolo le batho botlhe a re: “Lona lo basupi kajeno ba go re, ke rekile tsotlhe tse e neng e le tsa ga Elimelege le tsa ga Kileone le Magelone mo diatleng tsa ga Naomi. 10Le gona ke tsaya Ruthe wa Moabe, mosadi wa ga Magelone gore a nne mosadi wa me, mme ke tsose leina la moswi mo bosweng jwa gagwe, mme leina la moswi le se ka la nyelediwa mo gare ga bomorwa-rraagwe le mo lekgotleng la motse wa ga gabo. Lona lo basupi kajeno.”

11Batho botlhe ba ba neng ba le mo lekgotleng le bagolo ba araba ba re: “Re basupi! Mosadi yo o tla tsenang mo lapeng la gago a Morena a mo dire jaaka Ragele le Lea ba ba agileng lelapa la ga Iseraele ka bobedi jwa bone. Dira tse dikgolo mo Eferatha gore o nne le leina mo Betleheme. 12A lelapa la gago le tshwane le la ga Pherese yo Thamare a neng a mo tsholela Juta, a le nne jalo ka bana ba Morena o tla ba go nayang ka mosadi yoo, ka a sa le mošwa.”

4:12
Gen. 38:29

Ditlogolwana tsa ga Boase

13Jaanong Boase a tsaya Ruthe, a nna mosadi wa gagwe; ya re a sena go tsena kwa go ene, Morena a mo naya boimana, mme a belega ngwana wa mosimane.

4:13
Pes. 127:3
14Ke fa basadi ba raya Naomi ba re: “A go bakwe Morena yo o se kang a go tlhokisa mogolodi kajeno. A leina la gagwe le tumisiwe mo Iseraeleng! 15E tla nna ene yo o go lapolosang pelo, yo o go tlamelang mo botsofeng jwa gago; gonne ngwetsi wa gago yo o go ratang o mmelege, ene o molemo mo go wena go feta bomorwa ba supa.” 16Mme Naomi a tsaya ngwana, a mo fara, a nna mmelegi wa gagwe. 17Basadi ba ba neng ba agile go bapa nae ba re: “Naomi o belegetswe ngwana.” Ba mo taya leina la Obete. Ke ene rraagwe Isai yo e leng rraagwe Dafita.
4:17
Math. 1:5,6
Luka 3:32
18Losika lwa ga Pherese ke lo: Pherese o ne a tsala Heserone;
4:18
Gen. 46:12
1 Ditiraf. 2:5
19Heserone a tsala Rame; Rame a tsala Aminatabe;
4:19
1 Ditiraf. 2:9-15
20Aminatabe a tsala Nasone; Nasone a tsala Salema;
4:20
Num. 1:7
21Salema a tsala Boase; Boase a tsala Obete; 22Obete a tsala Isai; Isai a tsala Dafita.
4:22
1 Sam. 16:1,11-13