Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Mokeresete yo o golotsweng mo molaong o direla Modimo ka mowa o mošwa

71Bakaulengwe – kana ke bua le ba ba itseng molao – a ga lo itse gore molao o busa motho fela, fa a sa ntse a phela? 2Kana mosadi yo o nang le monna wa gagwe o golegeletswe mo monneng ka molao, fa monna a sa ntse a phela; mme fa monna a sule, foo o tla bo a golotswe mo molaong wa lenyalo. 3Jaanong fa a ka nna wa monna yo mongwe, monna wa gagwe a sa tshela, go tla twe o kgotlela nyalo; mme fa monna a sule, foo o tla bo a golotswe mo molaong, mme ga go nke go twe o kgotlela nyalo, le fa a ka nna wa monna yo mongwe. 4Bakaulengwe ba me, le lona lo bolailwe jalo ntlheng ya molao ka mmele wa ga Keresete gore lo nne ba yo mongwe, e bong ba yo o tsositsweng mo baswing, gore re ungwele Modimo;

7:4
Bakol. 2:14
5gonne e rile re sa le mo nameng, dikeletso tsa maleo tse di tlhotlhelediwang ka molao tsa bo di dira ka thata mo ditokololong tsa rona gore di ungwe maungo a loso.
7:5
Baroma 7:7-25
6:21
6Mme jaanong re golotswe mo molaong, ka re sule ntlheng ya sona se se neng se re tshwere; ke ka moo re leng badiredi ka fa bošweng jwa mowa, e seng ka fa mokgweng wa bogologolo wa ditlhaka tsa molao.
7:6
Baroma 8:1,2
6:2,4

Molao o re supetsa boleo

7Jaanong re tla reng? A ke go re, molao ke boleo? Ga go a nna jalo; mme nka bo ke sa itse boleo, fa e ne e se ka molao. Le yona keletso nka bo ke sa e lemoge, fa molao o ka bo o sa re: “O se ka wa eletsa!”

7:7
Ekes. 20:17
8Mme boleo, e re ka bo bonye tlhotlheletso, jwa tsosa dikeletso tsotlhe mo go nna ka taolo; gonne kwa ntle ga molao boleo bo sule.
7:8
Baroma 7:11
5:13
9Nna, pele ke ne ke phela kwa ntle ga molao; jaanong e rile taolo e sena go tla, boleo jwa tsoga, 10mme nna ka swa; taolo e e ka bong e nkisa bophelong, ka fitlhela e nkisa losong.
7:10
Jak. 1:15
Lef. 18:5
11Gonne boleo jwa ntsietsa, ka bo bonye tlhotlheletso ka taolo, jwa mpolaya ka yona.
7:11
Baheb. 3:13

12Jalo he, molao o boitshepo, le taolo e boitshepo, e siame, e molemo.

7:12
1 Tim. 1:8
13Jaanong a ke go re, se se molemo se mphetogetse loso? A go se tualo! Ke boleo jo bo ntsiseditseng loso ka se se molemo gore bo bonale e le boleo tota, gore boleo e nne jo bo bobe bogolo ka taolo.
7:13
Baroma 5:20

Ntwa ya nama e e lwang le mowa

14Re itse gore molao ke wa mowa, mme nna ke nama, ke bapaleditswe boleo.

7:14
Baroma 7:18
Joh. 3:6
15Se ke se dirang ga ke se tlhaloganye; gonne se ke se ratang ga ke se dire; ke dira se ke se tlhoileng. 16Mme fa ke dira se ke sa se rateng, ke dumelana le molao gore o molemo.
7:16
Baroma 7:12
17Foo e be e sa tlhole e le nna yo o se dirang, mme e be e le boleo jo bo agileng mo teng ga me. 18Gonne ke itse gore mo teng ga me, e bong mo nameng ya me, ga go na molemo ope; go rata go teng mo go nna, mme go dira se se molemo ga go yo.
7:18
Gen. 6:5
8:21
19Gonne molemo o ke o ratang ga ke o dire, mme bosula jo ke sa bo rateng jona ke a bo dira. 20Fa jaanong nna ke dira se ke sa se rateng, e tla bo e sa tlhole e le nna yo o se dirang, mme e tla bo e le boleo jo bo agileng mo teng ga me.

21Jaanong ke fitlhela molao mo go nna wa go re: E a re fa ke rata go dira molemo, bosula bo nne teng mo go nna. 22Gonne ka fa mothong yo o ka mo teng ke itumelela molao wa Modimo. 23Fela ke fitlhela go na le molao o sele mo ditokololong tsa me o o lwang le molao wa maikutlo a me; e bile o nkgolega ka molao wa boleo o o mo ditokololong tsa me.

7:23
Bagal. 5:17
24A motho wa mogolo nna! Ke mang yo o tla nkgololang mo mmeleng wa loso lo? 25Ke leboga Modimo, ka ke gololwa ka Jesu Keresete, Morena wa rona.

Jaanong go ntse jaana: nna ka nosi ke direla molao wa Modimo ka maikutlo, mme ka nama ke direla molao wa boleo.

7:25
1 Bakor. 15:57