Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Bopelotelele mo go ba ba bokoa

141Yo o bokoa mo tumelong lo mo tshole, lo se ganetsanye ka ntlha ya maikutlo.

14:1
Baroma 15:1
1 Bakor. 8:9
2Mongwe o dumela gore o ka ja tsotlhe, mme yo o bokoa o ja merogo fela.
14:2
Gen. 1:29
9:3
3Yo o jang a a se nyatse ene yo o sa jeng; mme yo o sa jeng a a se atlhole yo o jang; gonne Modimo o mo amogetse.
14:3
Bakol. 2:16
4Kana wena o mang yo o ka atlholang motlhanka wa yo mongwe? Ene o emela gongwe o wela Morena wa gagwe; mme o tla emisiwa, gonne Morena o nonofile go ka mo emisa.
14:4
Math. 7:1
Jak. 4:11,12

5Yo mongwe o kaya gore letsatsi lengwe le feta le lengwe; mme yo mongwe ene o kaya gore malatsi a a tshwana. A mongwe le mongwe a tlhomame mo boitlhomong jwa gagwe.

14:5
Bagal. 4:10
6Yo o tlotlang letsatsi o le tlotlela Morena; yo o jang o ja ka ntlha ya Morena, gonne o leboga Modimo. Mme yo o sa jeng o lesa go ja ka ntlha ya Morena, mme o leboga Modimo. 7Gonne ga go ope wa rona yo o itshelelang, e bile ga go ope yo o itshwelang; 8gonne fa re tshela, re tshelela Morena; fa re swa, re swela Morena; ka moo, le fa re tshela gongwe re swa, re ba Morena.
14:8
Bagal. 2:20
1 Bathes. 5:10
9Gonne se Keresete a se swetseng, a ba a tsoga, a phela gape, ke gore a tle a nne Morena wa baswi le baphedi. 10Mme wena o beelang ngwana wa ga Rraago molato? Gongwe le wena, o nyaletsang ngwana wa ga Rraago? Gonne rotlhe re tla ema fa pele ga sedulo sa katlholo sa Modimo;
14:10
Dit. 17:31
Math. 25:31,32
2 Bakor. 5:10
11gonne go kwadilwe ga twe:

“Ka bophelo jwa me!

Mangole otlhe

a tla nkhubamela,

diteme tsotlhe

di tla ipolela Modimo,

go bua Morena.”

14:11
Jes. 45:23
Bafil. 2:10,11

12Ke ka moo mongwe le mongwe wa rona o tla ikarabelang ka boene mo Modimong.

14:12
Bagal. 6:6

Go phedisanya ka lorato

13Jalo he, a re se tlholeng re baana melato, mme bogolo tlhokomelang gore go se nne ope yo o kgopisang mokaulengwe gongwe go mo leofisa. 14Ke a itse, e bile ke itse ka tlhomamo ka Morena Jesu gore ga go sepe se se itshekologileng ka bosona; mme ene yo o se kayang se itshekologile, se itshekologetse ene.

14:14
Math. 15:11
Dit. 10:15
Tito 1:15
15Gonne fa mokaulengwe wa gago a ka belaediwa ke wena ka ntlha ya dijo, foo ò tla bo o sa tlhole o tsamaya ka fa loratong. Motho yo Keresete o mo swetseng ò se ka wa mo senya ka dijo tsa gago.
14:15
1 Bakor. 8:11-13
16Jaanong a molemo wa lona o se ka wa kgalwa!
14:16
Tito 2:5
17Gonne puso ya Modimo ga se go ja le go nwa, mme ke tshiamo le kagiso le boitumelo ka Mowa o o boitshepo.
14:17
Luka 17:20
18Gonne ene yo o direlang Keresete ka tseo ke yo o kgatlhang Modimo, e bile o ikanngwa ke batho.

19Ka moo he, a re lateleng tsa kagisanyo le tsa ketleetsanyo tumelong!

14:19
Baroma 12:18
15:2
20O se ka wa senya tiro ya Modimo ka ntlha ya dijo. Dilo tsotlhe di itshekile; mme di bosula mo mothong yo o di jang ka pelaelo.
14:20
Baroma 14:14
21Go molemo, fa go ka tlogelwa go ja nama le go nwa bojalwa le sengwe le sengwe se mokaulengwe wa gago a ka kgopisiwang ke sona.
14:21
1 Bakor. 8:13
22Fa o na le kgololesego, a e nne ya gago ka bowena fa pele ga Modimo. Go sego yo o sa itshekiseng mo go se a se kayang se letleletswe. 23Mme yo o jang a belaela ene o atlhotswe molato, ka a sa je ka tumelo. Mme sengwe le sengwe se e seng sa tumelo ke boleo.
14:23
Tito 1:15