Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Kanololo ya dikano di le thataro

61E rile Kwana e kanolola sekano sengwe sa dikano tse di supang, ka bona, ka ba ka utlwa sengwe sa diphedi tse nne se bua jaaka tumo ya maru se re: “Tlaya o bone!”

6:1
Tshen. 5:1,2
4:6
5:6,8
2Ka leba, ka bona pitse e tshweu; yo o e palameng a bo a tshotse bora; mme a newa serwalo, a ba a bolola e le mofenyi gore a fenye.
6:2
Sag. 1:8
6:1-3

3Ya re e kanolola sekano sa bobedi, ka utlwa sephedi sa bobedi se re: “Tlaya o bone!”

6:3
Tshen. 4:7
4Jaanong ga tswa pitse e nngwe e e bohibidu jwa molelo; yo o e palameng a newa thata ya go tlosa kagiso mo lefatsheng le go dira gore batho ba bolayane; a ba a newa tšhaka e kgolo.

5Ya re e kanolola sekano sa boraro, ka utlwa sephedi sa boraro se re: “Tlaya o bone!” Ka leba, ka bona pitse e ntsho; yo o e palameng a bo a tshotse selekanyetso ka letsogo.

6:5
Tshen. 4:7
6Ka ba ka utlwa lentswe le bua mo gare ga diphedi tse nne le re: “Tlatlana ya korong e ja šeleng, ditlatlana di le tharo tsa garase di ja šeleng; mme o se ka wa senya lookwane le weine.”

7Ya re e kanolola sekano sa bone, ka utlwa sephedi sa bone se re: “Tlaya o bone!”

6:7
Tshen. 4:7
8Ka leba, ka bona pitse e tshetlha; yo o e palameng leina la gagwe ga twe Loso; felo ga baswi go ne go mo setse morago. Ba newa thata ya go bolaya karolo ya bone ya lefatshe ka tšhaka le ka loso lwa leroborobo le ka dibata tsa lefatshe.
6:8
Hes. 14:12
Jer. 15:3

9Ya re e kanolola sekano sa botlhano, ka bona fa tlase ga aletare go le mewa ya ba ba bolailweng ka ntlha ya Lefoko la Modimo le ka ntlha ya tshupo e ba nang nayo.

6:9
Tshen. 8:5
14:18
16:7
10Ba buela kwa godimo ba re: “Mmusi yo o boitshepo, yo o boammaaruri, go goleele go le kae, o sa atlhole, wa busolosetsa madi a rona mo go bona ba ba agileng mo lefatsheng?”
6:10
Gen. 4:10
Tshen. 18:10
11Jaanong mongwe le mongwe wa bone a newa seaparo se sesweu, ba bolelelwa gore ba name ba sa ikhutsitse sebakanyana go ya palo e be e tlale ya batlhanka-ka-bone le ya badumedi-ka-bone ba le bone ba tla bolawang jaaka bone.
6:11
Tshen. 3:4,5
7:9,13,14

12Ya re e kanolola sekano sa borataro, ka bona thoromo e kgolo ya lefatshe, letsatsi la ntshofala, la nna jaaka kgetse ya boditse, ngwedi otlhe wa nna jaaka madi;

6:12
Jes. 13:10
Joele 3:3,4
Luka 21:25
13dinaledi tsa legodimo tsa wela mo lefatsheng, jaaka setlhare sa feie se tlhotlhorega mmono wa sona, fa se tsubutliwa ke phefo e e thata.
6:13
Jes. 34:4
14Legodimo lone la katoga jaaka lokwalo, fa lo phuthwa, dithaba tsotlhe le ditlhakatlhake tsa katosiwa mo mannong a tsona. 15Dikgosi tsa lefatshe le batlotlegi le balaodi le bahumi le ba ba thata le batlhanka botlhe le bagololesegi botlhe ba iphitlha mo dikgageng le mo mafikeng a dithaba,
6:15
Jes. 2:10,19
16ba raya dithaba le mafika ba re: “Re weleng godimo, lo re fitlhele sefatlhego sa yo o ntseng mo sedulong sa bogosi le bogale jwa Kwana;
6:16
Luka 23:30
17ka gonne letsatsi le legolo la bogale jwa gagwe le fitlhile; ke mang yo o nonofileng go ka ema?”
6:17
Baroma 2:5