Setswana 1970/1987 (TSW70)
18

Go wa ga Babilone le selelo sa lefatshe

181Morago ga dilo tseo ka bona moengele yo mongwe a fologa kwa legodimong, a na le thata e kgolo, lefatshe la bonesega ka kgalalelo ya gagwe.

18:1
Tshen. 10:1
Hes. 43:2
2A kua ka lentswe le legolo a re:

“O ole, o ole,

Babilone yo mogolo,

o bile o fetogile

boago jwa medemone

le phuthegelo ya mewa

e e maswe ya mefutafuta

le phuthegelo ya dinonyane

tse di sa itshekang

tsa mefutafuta tse di ilegang.

18:2
Tshen. 14:8
Jes. 13:21
34:11,13
Jer. 50:39

3Ka gonne merafe yotlhe

e nole bojalwa

jo bo bogale

jwa boaka jwa gagwe,

dikgosi tsa lefatshe

di akafetse nae,

babapatsi ba lefatshe

ba humisitswe ke bogolo

jwa bofafalele jwa gagwe.”

18:3
Jer. 51:7
Nah. 3:4

4Ka ba ka utlwa lentswe le lengwe le bua, le tswa kwa legodimong le re:

“Tswayang mo go ene,

batho ba me,

gore lo se ka lwa tlhakanela

maleo a gagwe nae,

le gore lo se amogele dingwe

tsa dipetso tsa gagwe;

18:4
Jes. 48:20
52:11
Jer. 50:8
51:6,45

5gonne maleo a gagwe

a fitlhile kwa legodimong,

mme Modimo o gopotse

ditshiamololo tsa gagwe.

18:5
Gen. 18:20,21
Jer. 51:9

6Mmusolosetseng

jaaka le ene a lo diretse;

lo mmusetse gabedi

ka fa ditirong tsa gagwe;

senwelo se o lo tlhakanyeditseng

mo go sona

lo mo tlhakanyetse gabedi

mo go sona.

18:6
Pes. 137:8
Jer. 50:15,29

7Lo mo lekanyetse botlhoko le

bohutsana ka fa selekanyong

sa boikgalaletso le bofafalele

jwa gagwe;

e re ka a ithaya mo pelong

a re:

‘Ke ntse, ke kgosigadi,

ga ke motlholagadi,

bohutsana ga nkitla

ke bo bona ka gope,’

18:7
Jer. 50:29
Jes. 47:7,8

8ke ka moo dipetso tsa gagwe

di tla tlang ka letsatsi

le le lengwe,

e bong loso le bohutsana

le tlala;

o tla be a fisiwa ka molelo;

gonne Morena Modimo

o o mo atlhotseng o thata.”

9Dikgosi tsa lefatshe tse di akafetseng nae, tsa phela nae ka bofafalele, di tla mo lelela, di mo hutsafalela, fa di bona musi wa go šwa ga gagwe,

18:9
Tshen. 17:2
10di ntse di emetse kgakala, ka di boifa go tlhokofadiwa ga gagwe, di re:

“Ijoo-wee! Ijoo-wee!

Wena motse o mogolo

wa Babilone,

motse o o thata!

Kana petso ya gago e tsile

ka nako e le nngwe fela!”

18:10
Tshen. 14:8
Jes. 21:9
Jer. 51:8

11Le babapatsi ba lefatshe ba a o lelela, ba a o hutsafalela, ka go sa tlhole go le ope yo o rekang dithoto tsa bone,

18:11
Hes. 27:36
12e bong dithoto tsa gouta le tsa selefera le majwana a botlhokwa le ditalama le masela a masweu le a bohibidu jwa bofifadu le a sei le khai ya bohibidu jwa madi le dikgong tsa mefutafuta tse di monko o monate le dilonyana tsa mefutafuta tsa dinaka tsa tlou le dilo tse di setilweng tsa mefutafuta tsa dikgong tse di tlhotlhwa e kgolo le dilo tsa kgotlho le tsa tshipi le majwe a a betlilweng
18:12
Hes. 27:12,13,22
13le tswaiso ya kinamone le setlolo sa moriri le maswalo le mera le tsa go kuisa musi le weine le lookwane le bupe jo bo boleta le mabele le dikgomo le dinku le dipitse le dikoloi le makgoba le mewa ya batho.

14“Mme maungo a a elediwang

ke mowa wa gago,

a tlogile mo go wena,

dilo tsotlhe tse di mafura

le tse di phatsimang

di go latlhegetse,

ga di kitla di tlhola

di bonwa gope.”

15Mme babapatsi ba dilo tseo, ba ba humileng ka ona, ba tla emela kgakala, ka ba boifa go tlhokofadiwa ga ona, ba lela, ba hutsafala 16ba re:

“Ijoo-wee! Ijoo-wee!

A motse wa mogolo

o o neng o apere

masela a masweu

le a bohibidu jwa bofifadu

le jwa madi,

o kgabisitswe ka gouta

le majwana a botlhokwa

le ditalama,

18:16
Tshen. 17:4

17ka khumo e e kalokalo

e sentswe

ka nako e le nngwe fela!”

Le bakgweetsi botlhe ba dikepe le botlhe ba ba etelang felo gongwe ka sekepe le ba ba dirang mo dikepeng le botlhe ba ba bapalang mo lewatleng ba emela kgakala,

18:17
Jes. 23:14
Hes. 27:27-29
18ba goa, ka ba bona musi wa go šwa ga ona, ba re: “Motse ke ofe o o tshwanang le motse o mogolo o?”
18:18
Jes. 34:10
19Ba ikuduelela lorole mo ditlhogong, ba kua ka go lela le ka go hutsafala ba re:

“Ijoo-wee! Ijoo-wee!

A motse wa mogolo

o botlhe ba ba neng

ba na le dikepe mo lewatleng

ba humileng ka ona,

ka khumo ya ona,

ka o diregile marope

ka nako e le nngwe fela!

18:19
Hes. 27:30-34

20O itumelele, wena legodimo,

le lona baitshepi

le lona baapostolo

le lona baporofeti;

ka gonne Modimo

o dirafaditse katlholo

ya lona mo go ona!”

18:20
Jes. 44:23
Jer. 51:48

21Jaanong moengele mongwe yo o thata a tsholetsa letlapa e kete lelwala le legolo, a le latlhela mo lewatleng a re:

“Babilone, motse o mogolo,

o tla digwa jalo ka thata,

mme ga o kitla o tlhola

o bonwa ka gope;

18:21
Jer. 51:63,64

22le mantswe a baletsi

ba diharepa le a baopedi

le a baletsi ba ditlhaka

le a baletsi ba diphala

ga a kitla a tlhola a utlwiwa

mo go wena ka gope;

ga go kitla go tlhola go bonwa

setswerere sa botswerere bope

mo go wena ka gope;

le modumo wa tshilo

ga o kitla o tlhola o utlwiwa

mo go wena ka gope;

18:22
Jes. 24:8
Hes. 26:13

23le lesedi la lobone

ga le kitla le tlhola le phatsima

mo go wena ka gope;

le lentswe la monyadi

le la monyalwi

ga le kitla le tlhola le utlwiwa

mo go wena ka gope;

ka gonne babapatsi ba gago

e ne e le bagolo ba lefatshe;

ee, merafe yotlhe e ne

e timediwa ke boloi jwa gago;

18:23
Jer. 7:34
16:9
25:10
Jes. 23:8

24e bile madi a baporofeti

le a baitshepi a fitlhetswe

mo go ona le a botlhe

ba ba bolailweng

mo lefatsheng.”

18:24
Tshen. 6:10
17:6
19:2
Math. 23:35,37