Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

161Jaanong ka utlwa lentswe le legolo le tswa mo Tempeleng le raya baengele ba supa le re: “Yaang lo tshololele megotšwana e e supang ya bogale jwa Modimo mo lefatsheng.”

16:1
Tshen. 15:7

2Wa ntlha a bolola, a tshololela mogotšwana wa gagwe mo lefatsheng; mme ga tswa ditlhagala tse di maswe, tse di botlhoko mo bathong ba ba neng ba na le letshwao la sebata, ba ba obamelang setshwantsho sa sona.

16:2
Ekes. 9:10,11

3Wa bobedi a tshololela mogotšwana wa gagwe mo lewatleng; la fetoga madi e kete a moswi, mme diphedi tsotlhe tse di mo lewatleng tsa swa.

4Wa boraro a tshololela mogotšwana wa gagwe mo dinokeng le mo metsweding ya metsi, tsa fetoga madi.

16:4
Ekes. 7:17-24
5Jaanong ka utlwa moengele wa metsi a re:

“O siame,

wena Moitshepi

yo o leng teng,

yo o neng o le teng,

ka o atlhotse jalo.

6Gonne ba tsholotse madi

a baitshepi le a baporofeti,

jaanong o ba nositse madi;

gonne go ba tshwanetse.”

7Ka utlwa lentswe le le tswang kwa aletareng le re:

“Ee, Morena, Modimo,

Mothatayotlhe,

dikatlholo tsa gago

ke tsa boammaaruri,

di siame.”

16:7
Tshen. 9:13
19:2

8Wa bone a tshololela mogotšwana wa gagwe mo letsatsing; ke fa le newa thata go fisa batho ka molelo. 9Batho ba fisiwa ke mogote o mogolo; mme ba kgala leina la Modimo o o nang le thata mo dipetsong tseo, ba se ka ba tlhabologa go o obegela.

16:9
Tshen. 16:11,21
19:20-21

10Wa botlhano a tshololela mogotšwana wa gagwe mo sedulong sa sebata; jaanong lefatshe la puso ya sona la fifala, ba itlhafuna diteme ka ntlha ya botlhoko.

16:10
Ekes. 10:21
Jes. 8:21,22
11Ba kgala Modimo wa legodimo ka ntlha ya matlhoko a bone le ka ntlha ya ditlhagala tsa bone, mme ba se ka ba bakela ditiro tsa bone.
16:11
Tshen. 16:9

12Wa borataro a tshololela mogotšwana wa gagwe mo nokeng e kgolo ya Euferate; metsi a yona a kgala gore tsela ya dikgosi tse di tswang kwa botlhabatsatsi e baakanngwe.

16:12
Jes. 11:15,16
13Jaanong ka bona mewa e le meraro e e maswe e e tshwanang le digwagwa, e tswa mo molomong wa kgwanyape le mo molomong wa sebata le mo molomong wa moporofeti wa maaka;
16:13
Tshen. 12:9
13:1,11
Ekes. 8:3
1 Dikg. 22:21-23
14gonne ke mewa ya medemone e e dirang ditshupo, e ya kwa dikgosing tsa lefatshe lotlhe go di phuthela tlhabanong ya letsatsi le legolo la Modimo wa thata yotlhe.
16:14
Tshen. 13:13
19:19

15“Reetsa, ke tla tla jaaka legodu. Go sego yo o itisitseng, a apere diaparo gore a se tsamae a sa apara, batho ba bona bosaikatega jwa gagwe!”

16:15
1 Bathes. 5:2
Tshen. 3:18

16Mewa eo ya phuthela dikgosi felong fa go bidiwang Haremagetone ka Sehebere.

16:16
Baatlh. 5:19,31
2 Dikg. 9:27
23:29
Sag. 12:11

17Wa bosupa a tshololela mogotšwana wa gagwe mo leaping; jaanong ga tswa lentswe le legolo mo tempeleng, le tswa kwa sedulong sa bogosi le re: “Go dirafetse.” 18Ga ba ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru, le thoromo e kgolo ya lefatshe, jaaka go ise go ke go nne thoromo ya lefatshe e e kalokalo, fa e sa le motho a nna mo lefatsheng.

16:18
Tshen. 4:5
8:5
11:19
19Motse o mogolo wa kgaogana dikarolo di le tharo, metse ya merafe ya wa, Babilone yo mogolo a gopolwa fa pele ga Modimo gore a nosiwe senwelo sa bojalwa jwa kgakalo ya bogale jwa ona.
16:19
Tshen. 11:8
14:10
20Ditlhakatlhake tsotlhe tsa nyelela, le dithaba tsa se ka tsa tlhola di bonwa.
16:20
Tshen. 6:14
20:11
21Sefako se segolo sa bokete jwa diponto di le lekgolo sa wela mo bathong, se tswa kwa legodimong; mme batho ba kgala Modimo ka ntlha ya petso ya sefako, ka petso ya sona e le e kgolo thata.
16:21
Ekes. 9:23
Tshen. 16:9