Setswana 1970/1987 (TSW70)
94

Thapelo ya go gololwa mo go ba ba patikang morafe wa Modimo

941Morena,

Modimo wa pusoloso,

Modimo wa pusoloso, iponatse!

94:1
Doit. 32:35

2Nanoga, Moatlhodi wa lefatshe;

busetsa baikgantshi ditiro tsa bona.

94:2
Gen. 18:25

3Baikepi ba tla tsaya sebaka

se se kana kang, Morena?

Baikepi ba tla duduetsa

goleele go le kae?

4Ba phoka lefulo,

ba bua ka makgakga;

badirabosula ba ikgantsha botlhe.

5Morena, ba šobotla batho ba gago,

ba patika boswa jwa gago.

6Ba bolaya motlholagadi le moeng;

ba gaila masiela,

7ba re: “Morena ga a nke a bona;

Modimo wa ga Jakobe

ga o nke o lemoga.”

94:7
Pes. 10:11

8Lemogang,

lona dieleele mo morafeng!

Lona masilo, lo tla tlhalefa leng?

94:8
Pes. 92:7

9A ena yo o tlhomileng tsebe

ga a ka ke a utlwa?

A ena yo o bopileng leitlho

ga a ka ke a bona?

94:9
Ekes. 4:11

10A yo o layang ditšhaba

ga a ka ke a di kgalemela,

ena yo o rutang batho kitso?

11Morena o itse megopolo ya batho,

fa e le ya lefela.

94:11
1 Bakor. 3:20

12Go sego motho yo wena, Morena,

o mo watlhayang,

o mo ruta molao wa gago

94:12
Pes. 19:12-14
Jobe 5:17

13gore o tle o mo nee tapologo

mo malatsing a tlalelo,

go tsamaya moikepi

a epelwe lemena.

94:13
Pes. 37:7

14Gonne Morena

ga a nke a latlha batho ba gagwe;

ga a nke a tlogela

boswa jwa gagwe.

15Katlholo e tla boela mo tshiamong;

botlhe ba ba dipelo

di tlhamaletseng ba tla e latela.

16Ke mang yo o tla nkemelang

mo basulatsing?

Ke mang yo o tla mpuelelang

mo go ba ba dirang bosula?

17Fa e ka bo e se Morena

yo o nthusang,

mowa wa me o ka bo o setse

o le gaufi le felo ga tidimalo.

94:17
Pes. 115:17

18E ne ya re fa ke re:

“Lonao lwa me lo a theekela!”

bopelotlhomogi jwa gago,

Morena, bo ntshegetse.

19Mo bontsing jwa matshwenyego

a a mo teng ga me,

dikgomotso tsa gago

di itumedisa mowa wa me.

94:19
2 Bakor. 1:4,5

20A sedulo sa moatlhodi sa tshenyo

se ka dumelana le wena,

se se bopang bosula

ka go sokamisa molao?

21Ba ikopanyetsa

bophelo jwa mosiami,

ba sekisa madi a a se nang molato.

22Mme Morena ke phemelo ya me;

Modimo wa me e ntse e le lefika

la botshabelo jwa me.

23O tla ba busolosetsa

tshiamololo ya bona,

a ba fedisa

ka ntlha ya bosula jwa bona;

Morena, Modimo wa rona,

o tla ba nyeletsa.