Setswana 1970/1987 (TSW70)
83

Baba ba ntlheng tsotlhe

831Sefela. Pesalome ya ga Asafe.

2Modimo, se tlhokomologe,

se didimale,

se nne fela, Modimo!

3Gonne, bona,

baba ba gago ba a feretlha;

ba ba go tlhoileng

ba tsholetsa ditlhogo.

4Ba logela batho ba gago

maano a bolotsana,

ba gakololana

ka ga ba o ba sireletsang.

83:4
Pes. 27:5
35:20

5Ba re: “Tlayang, a re ba nyeletseng

gore ba se tlhole ba nna morafe

le gore leina la Iseraele

le se tlhole le gopolwa.”

6Ba gakololanye

ka bongwefela jwa pelo,

ba go ikgolaganyetsa:

7E bong ba ditente tsa Etomo

le Baisemaele

le Bamoabe le Bahagare

8le ba Gebale le Baamone

le Baamaleke le Bafelesita

mmogo le baagi ba Tiro;

9Baasiria le bona ba ikopantse nabo,

ba thusa boora Lote. Sela.

10Ba direle jaaka o kile wa direla

Bamidiane le Sisera

le Jabine fa nokeng ya Kisone.

83:10
Baatlh. 7:22
4:15,21,23

11Ba nyeleditswe kwa Entore,

ba tswa letshotelo la tshimo.

12Dira batlotlegi ba bona

gore ba nne jaaka Orebe le Seebe

le dikgosana tsa bona

jaaka Seba le Salemuna

83:12
Baatlh. 7:25
8:21

13tse di reng:

“A re ithopeleng

maago a Modimo.”

83:13
Pes. 74:8

14Modimo wa me,

ba dire jaaka matlakala

le jaaka moko

o o gogolwang ke phefo.

15Molelo o fisa sekgwa

le kgabo ya molelo

e tshuba dithaba:

16Ba leleke jalo ka ledimo la gago,

o ba boifise jalo

ka kgwanyape ya gago.

17Tlatsa difatlhego tsa bona ditlhong

gore ba batle leina la gago,

Morena.

18A ba tlhajwe ke ditlhong,

ba boife ka go sa feleng.

A ba setlhafale ka ditlhong,

ba latlhege

19gore ba lemoge,

fa wena yo o bidiwang Morena

ò le Mogodimodimo

ò le wesi o ò okameng lefatshe

lotlhe.

83:19
Hos. 12:6

84

Boitumelo jwa go nna mo boagong jwa Modimo

841Pesalome ya boora Kora e e kwaletsweng moopedisi, e e opelwang ka moopelo wa ba ba gatang segatelo.

84:1
1 Ditiraf. 26:1

2Kana maago a gago

a mantlentle jang

wena Morena wa masomosomo!

3Mowa wa me o tlhologeletswe,

o fegelelwa malapa a Morena.

Pelo ya me le nama ya me

di dudueletsa Modimo

o o phedileng.

84:3
Pes. 42:3,5

4Le serobele se iponetse ntlo

le peolwane sentlhaga

kwa e ka bayang

mamphorwana a yona teng,

e bong dialetare tsa gago,

Morena wa masomosomo,

Kgosi ya me, Modimo wa me.

84:4
Pes. 5:3

5Go sego bona ba ba agileng

mo Ntlong ya gago,

ba go baka ka gale. Sela.

84:5
Pes. 65:5

6Go sego motho yo thata ya gagwe

e leng mo go wena,

yo ditsela tse di bonalang

di leng mo pelong ya gagwe.

7Fa ba ralala mokgatsha

wa komelelo,

ba o dire lefatshe la metswedi;

le gona pula ya ntlha

e o khurumetse ka masego.

8Ba tsamaya

ba tlhomogantse dithata;

mongwe le mongwe wa bona

o tla bonala fa pele ga Modimo

mo Sione.

9Morena,

Modimo wa masomosomo,

utlwa thapelo ya me,

a o ko o reetse, wena Modimo

wa ga Jakobe. Sela.

10Modimo, thebe ya rona,

leba o bone sefatlhego

sa motlodiwa wa gago.

84:10
Pes. 72:15

11Gonne letsatsi le le lengwe fela

mo malapeng a gago

le gaisa malatsi a le sekete

a mangwe.

Ke rata go nna fa serepoding

sa mojako wa Ntlo ya Modimo

wa me bogolo go

go aga mo matlong a boikepo.

84:11
Pes. 27:4

12Gonne Morena Modimo

ke letsatsi le thebe;

Morena o tla abela boitshwarelo

le tlotlo;

ba ba tsamayang ka tshiamo

ga a kitla a ba tima tse di molemo.

84:12
Pes. 3:4
34:11

13Morena wa masomosomo,

go sego motho yo o go ikanyang.

85

Pholoso e atametse

851Pesalome ya boora Kora e e kwaletsweng moopedisi.

2Morena, o utlwetse

lefatshe la gago botlhoko,

wa fetola tatlhego ya Jakobe.

3O itshwaretse molato

wa morafe wa gago,

wa bipa maleo otlhe a bona. Sela.

85:3
Pes. 89:50

4O tlositse kgakalo yotlhe ya gago,

wa boa mo bogaleng jwa gago

jo bo tukang.

5Re tlhabolole,

Modimo wa pholoso ya rona,

o khutlise kgakalo ya gago

mo go rona.

6A o tla re galefela

ka bosakhutleng,

a bogale jwa gago

o tla bo tsweletsa pele

go ya tshikatshikeng?

85:6
Pes. 77:8

7A ga o kitla o re phedisa gape

gore batho ba gago

ba go itumelele?

8Re bontshe bopelotlhomogi

jwa gago, Morena,

o re nee pholoso ya gago.

9Ke rata go utlwa se Morena,

Modimo, o tla se buang;

gonne batho ba ona,

e bong baratiwa ba ona,

ruri, o tla bua nabo tsa kagiso.

Fela a ba se boele gape

kwa bosilong.

85:9
Pes. 72:3

10Kana pholoso ya ona

e gaufi le ba ba o boifang

gore kgalalelo e age

mo lefatsheng la rona.

11Bopelontle le boammaaruri

di a kgatlhana;

tshiamo le kagiso di a atlana.

12Boammaaruri

bo tlhoga mo lefatsheng;

tshiamo e lebile kwa tlase

e le kwa legodimong.

13Le gona Morena o tla naya

se se molemo,

lefatshe la rona

le tla ntsha leungo la lone.

14Tshiamo e mo eteletse pele,

e tlhokometse tsela

ya dikgato tsa gagwe.