Setswana 1970/1987 (TSW70)
81

Poko ya Morena le kgothatso ya batho ba gagwe

811Pesalome ya ga Asafe e e kwaletsweng moopedisi, e e opelwang ka moopelo wa ba ba gatang segatelo.

2Ipeleleng Modimo

o e leng thata ya rona,

lo dudueletse Modimo

wa ga Jakobe.

3Tlhabang sefela, lo letse moropa

le katara e e itumedisang le harepa.

4Letsang phala, fa ngwedi o rogwa,

gape fa o le mosweu

ka letsatsi la moletlo wa rona.

81:4
Lef. 23:24,34

5Gonne ke molao

o o beetsweng Iseraele,

ke se se siametseng Modimo

wa ga Jakobe.

6O o beile go nna tshupo

mo go Josefa,

jale fa o bololela lefatshe

la Egepeto.

Ke utlwa puo e ke ne ke sa e itse,

e re:

7“Ke ne ka rola magetla a gagwe

morwalo, diatla tsa gagwe

tsa imololwa seroto.

8O no wa bitsa o le mo tlalelong,

ka go golola;

ka go araba ke fitlhegile

mo marung a a dumang,

ka go leka fa metsing a Meriba.

Sela.

81:8
Ekes. 17:7
Num. 20:13

9Reetsa, morafe wa me,

ke tla go kaela; wena Iseraele,

e kete o ka bo o nkutlwa.

10A go se ka ga nna modimo ope

wa seeng mo go wena;

le gona o se ka wa obamela

modimo ope wa ba sele.

81:10
Ekes. 20:2,3

11Ke nna Morena,

Modimo wa gago,

o o go ntshitseng

kwa lefatsheng la Egepeto;

atlhamisa legano la gago

gore ke le tlatse.

12Mme batho ba me

ba ne ba sa reetse lentswe la me;

Iseraele o ne a sa utlwane le nna.

13Ke fa ke ba naya tsela ka ntlha

ya logwadi lwa dipelo tsa bona;

ba itsamaela ka fa maitaolong

a bona.

81:13
Dit. 14:16

14E kete batho ba me

ba ka bo ba nkutlwa!

E kete Iseraele o ka bo a sepela

mo ditseleng tsa me!

15Ke ne ke tla akofa ke kokobetsa

baba ba bona,

ke tsholeletsa

baganetsi ba bona letsogo.

16Ba ba tlhoileng Morena

ba ne ba tla mo tlakisa,

mme sebaka sa bona Baiseraele

e ne e tla nna se se sa khutleng.

17O ne a tla ba jesa mabele

a a nonneng.

Ke ne ke tla go kgorisa dinotshe

tsa semana.”

81:17
Doit. 32:13

82

Moatlhodi yo mogolo le baatlhodi ba tshiamololo

821Pesalome ya ga Asafe.

Modimo o eme

mo phuthegong ya medimo;

o atlhola fa gare ga medimo.

82:1
Pes. 82:6

2Lo tla atlhola ka tshiamololo

goleele go le kae,

lo ntse lo gobelelela baikepi? Sela.

82:2
Doit. 1:17

3Siamisetsang ba babotlana

le dikhutsana;

nayang batlalelwi le batlhoki

se se ba tshwanetseng.

82:3
Jes. 1:17

4Pholosang ba babotlana

le bahumanegi;

lo ba golole mo diatleng

tsa baikepi.

5Medimo eo ga e na temogo,

ga e na tlhaloganyo;

e kgarakgatshega mo lefifing;

metheo yotlhe ya lefatshe

e a tshikinyega.

6Nna ka nosi ke rile, lo medimo;

mme lotlhe lo bomorwa

Mogodimodimo.

82:6
Pes. 82:1
Ekes. 21:6
Joh. 10:34

7Mme ruri, lo tla swa jaaka batho,

lo tla wa jaaka mongwe wa ditona.

8Tloga o eme, Modimo,

o atlhole lefatshe;

gonne o tla rua ditšhaba tsotlhe.

83

Baba ba ntlheng tsotlhe

831Sefela. Pesalome ya ga Asafe.

2Modimo, se tlhokomologe,

se didimale,

se nne fela, Modimo!

3Gonne, bona,

baba ba gago ba a feretlha;

ba ba go tlhoileng

ba tsholetsa ditlhogo.

4Ba logela batho ba gago

maano a bolotsana,

ba gakololana

ka ga ba o ba sireletsang.

83:4
Pes. 27:5
35:20

5Ba re: “Tlayang, a re ba nyeletseng

gore ba se tlhole ba nna morafe

le gore leina la Iseraele

le se tlhole le gopolwa.”

6Ba gakololanye

ka bongwefela jwa pelo,

ba go ikgolaganyetsa:

7E bong ba ditente tsa Etomo

le Baisemaele

le Bamoabe le Bahagare

8le ba Gebale le Baamone

le Baamaleke le Bafelesita

mmogo le baagi ba Tiro;

9Baasiria le bona ba ikopantse nabo,

ba thusa boora Lote. Sela.

10Ba direle jaaka o kile wa direla

Bamidiane le Sisera

le Jabine fa nokeng ya Kisone.

83:10
Baatlh. 7:22
4:15,21,23

11Ba nyeleditswe kwa Entore,

ba tswa letshotelo la tshimo.

12Dira batlotlegi ba bona

gore ba nne jaaka Orebe le Seebe

le dikgosana tsa bona

jaaka Seba le Salemuna

83:12
Baatlh. 7:25
8:21

13tse di reng:

“A re ithopeleng

maago a Modimo.”

83:13
Pes. 74:8

14Modimo wa me,

ba dire jaaka matlakala

le jaaka moko

o o gogolwang ke phefo.

15Molelo o fisa sekgwa

le kgabo ya molelo

e tshuba dithaba:

16Ba leleke jalo ka ledimo la gago,

o ba boifise jalo

ka kgwanyape ya gago.

17Tlatsa difatlhego tsa bona ditlhong

gore ba batle leina la gago,

Morena.

18A ba tlhajwe ke ditlhong,

ba boife ka go sa feleng.

A ba setlhafale ka ditlhong,

ba latlhege

19gore ba lemoge,

fa wena yo o bidiwang Morena

ò le Mogodimodimo

ò le wesi o ò okameng lefatshe

lotlhe.

83:19
Hos. 12:6