Setswana 1970/1987 (TSW70)
75

Moatlhodi wa lefatshe yo o nang le senwelo sa bogale

751Pesalome ya ga Asafe e e kwaletsweng moopedisi; sefela se se opelwang ka moopelo wa: “O se ka wa senya”.

2Re a go leboga, Modimo,

re a leboga.

Re bitsa leina la gago,

re bolela dikgakgamatso tsa gago.

75:2
Jes. 46:13

3“Fa nako ya me e tsile,

ke atlhola ka tshiamo.

4Le fa lefatshe le ka tshikinyega

le botlhe ba ba agileng mo go lone,

nna ke tlhomamisitse

maotwana a lone. Sela.

5Ke reile masilo ka re:

‘Se nneng bosilo,’

le baikepi ka re:

‘Se tsholetseng lonaka.

6Se tsholeletseng lonaka lwa lona

kwa godimo;

se bueng tsa matepe,

lo gagamaditse melala.’ ”

7Gonne katlholo

ga e tswe kwa botlhabatsatsi

le e seng kwa bophirimatsatsi

le e seng kwa sekakeng sa dithaba,

8mme moatlhodi ke Modimo,

o kokobetsa yo, o godisa yole.

75:8
1 Sam. 2:7

9Gonne mo seatleng sa Morena

go senwelo sa weine e e fufulang,

e tletse ditswaiso,

mme o nosa ka sona;

ee, baikepi botlhe ba lefatshe

ba tla gôpa magorugoru a sona,

ba a nwa.

75:9
Pes. 60:5

10Mme nna ke tla bolela

ka bosakhutleng,

ke opelela Modimo wa ga Jakobe

o o rileng:

11“Ke tla kgaola dinaka tsotlhe

tsa baikepi;

dinaka tsa basiami tsona

di tla tsholediwa.”

76

Modimo ke moatlhodi le mogolodi

761Pesalome ya ga Asafe e e kwaletsweng moopedisi; sefela se se opedisiwang ka kwadi ya dithapo.

2Modimo o itsiwe mo Juta;

leina la ona le legolo mo Iseraele.

3Ee, motlaagana wa ona

o mo Saleme,

le boago jwa ona mo Sione.

76:3
Pes. 132:13

4O robakile metsu-seka-ditladi

ya bora teng,

le thebe le tšhaka le tsa ntwa. Sela.

76:4
Pes. 46:10

5O a phatsima, o a galalela,

o tswa kwa dithabeng tsa thopo.

6Dinatla tse di pelokgale

di thopetswe,

di gateletswe ke boroko,

bagale botlhe ba repile diatla.

7Modimo wa ga Jakobe,

koloi ya ntwa le pitse

di tserwe ke madiopo ka kgalemelo

ya gago.

8Wena o yo o boitshegang;

ke mang yo o ka emang

fa pele ga gago,

fa bogale jwa gago bo tuka?

9O ne wa utlwatsa katlholo

go tswa kwa legodimong;

lefatshe la tshoga, la didimala,

76:9
Pes. 46:11
Hab. 2:20

10fa Modimo o ema go atlhola

gore o thuse botlhe ba ba pelonolo

ba lefatshe. Sela.

11Gonne bogale jwa motho

bo a go tlotla,

o itlama ka bogale jo bo setseng.

12Ikaneleng Morena,

Modimo wa lona,

lo o lefele maikano.

A botlhe ba ba o dikanyeditseng

ba tsisetse ona o o tshabegang

dineo,

76:12
Ekes. 15:11
Doit. 7:21

13o o kokobetsang boikgantsho

jwa dikgosana,

o o tshabegang mo dikgosing

tsa lefatshe.

77

Mekokotlelo ya go kopa thuso

771Pesalome ya ga Asafe e e kwaletsweng moopedisi, e e opelwang ka moopelo wa ga Jeduthune.

77:1
Pes. 62:1

2Lentswe la me le lebile Modimo,

ke a kua;

lentswe la me le lebile Modimo

gore o ntshekegele tsebe.

3Ke batla Morena

ka letsatsi la tlalelo ya me;

letsogo la me le otlologile

mo bosigong, le sa lape;

mowa wa me o gana go gomotsega.

4Fa ke gopola Modimo, ke fegelwe;

fa ke akanya, mowa wa me

o nne mo maibing. Sela.

5O tshwere dintshi tsa matlho a me,

ke a tlhobaela,

e bile ke palelwa ke go bua.

6Ke akanya malatsi a sebaka sa pele

le dinyaga tsa bogologolo tala.

77:6
Pes. 143:5

7Ke gopola go letsa kwadi ga me

mo bosigong;

ke akanya mo pelong ya me,

mowa wa me o tlhotlhomisa o re:

8“A Morena o tla latlhela ruri,

a ga a nke a tlhola

a kgatlhwa ke rona?

77:8
Pes. 85:6

9A bopelontle jwa gagwe

bo feletse ruri?

A tsholofetso e e neng e raya

ditshika tsotlhe e khutlile?

10A Modimo o lebetse go itshwarela,

a kampo o tswaletse

boutlwelo-botlhoko jwa ona

ka bogale?” Sela.

11Foo ka re: “Ke bolwetse jwa me,

fa ke ne ke re:

Letsogo le le jang

la Mogodimodimo le fetogile.”

12Ke tla gopola ditiro tsa Morena;

ee, ke tla gopola dikgakgamatso

tsa gago tsa bogologolo;

13ke tla akanya

tiro yotlhe ya gago;

ke elelelwa tse o di dirileng.

14Tsela ya gago, Modimo,

e mo boitshepong;

ke modimo ofe o o kana ka wena,

Modimo wa rona?

77:14
Ekes. 15:11

15Ke wena, Modimo,

o o dirang dikgakgamatso,

o itsisitse thata ya gago

mo merafeng.

16O golotse batho ba gago

ka letsogo le le thata,

boora Jakobe le Josefa. Sela.

17Metsi a go bonye, Modimo,

metsi a go bonye, a roroma;

ee, merwalela ya tetesela.

18Maru a tsholotse metsi,

maru a duma;

metswi77:18 Go tewa ditladi. ya gago le yona

ya thuntshiwa.

19Tumo ya gago ya maru

e utlwetse

jaaka koloi e kgothosela;

dikgadima tsa bonesa lefatshe;

lefatshe la roroma,

la kutuma.

20Tsela ya gago

e ne e le mo lewatleng,

le ditselana tsa gago

mo metsing a magolo;

mme metlhala ya gago

e ne e sa bonale.

21O ne o goga batho ba gago

jaaka letsomane

ka Moše le Arone.

77:21
Ekes. 12:37
14:22