Setswana 1970/1987 (TSW70)
74

Tshenyego ya Felo-ga-Boitshepo

741Sefela sa thuto sa ga Asafe.

Ke ka ntlha yang, Modimo,

fa o re latlhetse ruri,

mme bogale jwa gago bo tukela

dinku tsa mafulo a gago?

2Gopola phuthego ya gago

e o sa leng o e ithekela bogologolo

e o e ithekololetseng

gore e nne setšhaba

sa boswa jwa gago,

e bong thaba ya Sione

e o kileng wa aga mo go yona.

74:2
Pes. 132:13

3Tsholeletsa dinao

maropeng a a nnetseng ruri.

Mmaba o sentse tsotlhe

mo Felong-ga-Boitshepo.

4Baganetsi ba gago ba ne ba bôpa

mo mafelong a phuthego ya gago;

ba emisitse difoka tsa bona

go nna ditshupo.

5Go tshwana le batho,

fa ba eketse sekgwa sa ditlhare

dilepe.

6Mme jaanong ba kgekgethile

meseto yotlhe

ka dilepe le ka dinoto.

7Ba tshubile Felo-ga-Boitshepo

ga gago,

ba itshepolotse boago

jwa leina la gago

ka go bo digela fa fatshe.

74:7
2 Dikg. 25:9

8Ba rile mo pelong tsa bona:

“A re ba remaganyeng botlhe!”

Ba fisitse matlo otlhe a Modimo

mo lefatsheng.

74:8
Pes. 83:13

9Ga re bone ditshupo tsa rona;

ga go tlhole go le moporofeti ope.

Ga go ope mo go rona yo o itseng

gore go tla tswelela go ya leng.

10Ao, Modimo, kana moganetsi

o tla kgala goleele go le kae?

A mmaba o tla nna a kgoba

leina la gago ka bosakhutleng?

11Ke ka ntlha yang,

fa o gonyetsa letsogo,

e bong letsogo le le jang?

Le ntshe mo sehubeng sa gago,

o nyeletse!

12Kana Modimo e ntse e le kgosi

ya me go tswa bogologolong,

ona o o dirang ditiro tsa pholoso

mo lefatsheng.

13Wena o dirile ka thata ya gago

gore lewatle le kgaphasele,

wa tšhwetla ditlhogo tsa dikgogela

mo metsing.

74:13
Ekes. 14:21
15:8-10

14Wena o tšwetlakantse ditlhogo

tsa kgwanyape,

wa e neela bontsi jwa diphedi

tsa sekaka gore di e je.

15Wena o phuntse metswedi

le melatswana,

wa kgadisa dinoka tse dikgolo

tse di ntseng di sa kgale.

74:15
Pes. 104:10

16Motshegare ke wa gago,

bosigo le jona ke jwa gago;

o beile lesedi le letsatsi.

74:16
Pes. 104:19

17Wena o segile melelwane yotlhe

ya lefatshe;

selemo le mariga

di dirilwe ke wena.

18Gopola tse: Mmaba o go kgadile,

Morena;

batho ba masilo

ba kgobile leina la gago.

19O se ka wa naya sebata

mowa wa lephoi la gago;

o se ka wa lebalela ruri

maphelo a batlalelwi ba gago.

20Leba kgolagano;

gonne matikelo a lefatshe

a tletse mafelo a tshenyo

e e setlhogo.

21A mopatikwa a se boe

a tlhabilwe ke ditlhong;

a babogisegi le bahumanegi

ba boke leina la gago.

22Nanoga, Modimo,

o lwele tshiamo ya gago.

Gopola kgobo e o tlholang

o e direlwa ke motho wa lesilo.

23O se ka wa lebala tlhodio

ya baganetsi ba gago

le dipopo tsa ba ba go tsogetseng,

tse di ntseng di tlhatloga.

75

Moatlhodi wa lefatshe yo o nang le senwelo sa bogale

751Pesalome ya ga Asafe e e kwaletsweng moopedisi; sefela se se opelwang ka moopelo wa: “O se ka wa senya”.

2Re a go leboga, Modimo,

re a leboga.

Re bitsa leina la gago,

re bolela dikgakgamatso tsa gago.

75:2
Jes. 46:13

3“Fa nako ya me e tsile,

ke atlhola ka tshiamo.

4Le fa lefatshe le ka tshikinyega

le botlhe ba ba agileng mo go lone,

nna ke tlhomamisitse

maotwana a lone. Sela.

5Ke reile masilo ka re:

‘Se nneng bosilo,’

le baikepi ka re:

‘Se tsholetseng lonaka.

6Se tsholeletseng lonaka lwa lona

kwa godimo;

se bueng tsa matepe,

lo gagamaditse melala.’ ”

7Gonne katlholo

ga e tswe kwa botlhabatsatsi

le e seng kwa bophirimatsatsi

le e seng kwa sekakeng sa dithaba,

8mme moatlhodi ke Modimo,

o kokobetsa yo, o godisa yole.

75:8
1 Sam. 2:7

9Gonne mo seatleng sa Morena

go senwelo sa weine e e fufulang,

e tletse ditswaiso,

mme o nosa ka sona;

ee, baikepi botlhe ba lefatshe

ba tla gôpa magorugoru a sona,

ba a nwa.

75:9
Pes. 60:5

10Mme nna ke tla bolela

ka bosakhutleng,

ke opelela Modimo wa ga Jakobe

o o rileng:

11“Ke tla kgaola dinaka tsotlhe

tsa baikepi;

dinaka tsa basiami tsona

di tla tsholediwa.”

76

Modimo ke moatlhodi le mogolodi

761Pesalome ya ga Asafe e e kwaletsweng moopedisi; sefela se se opedisiwang ka kwadi ya dithapo.

2Modimo o itsiwe mo Juta;

leina la ona le legolo mo Iseraele.

3Ee, motlaagana wa ona

o mo Saleme,

le boago jwa ona mo Sione.

76:3
Pes. 132:13

4O robakile metsu-seka-ditladi

ya bora teng,

le thebe le tšhaka le tsa ntwa. Sela.

76:4
Pes. 46:10

5O a phatsima, o a galalela,

o tswa kwa dithabeng tsa thopo.

6Dinatla tse di pelokgale

di thopetswe,

di gateletswe ke boroko,

bagale botlhe ba repile diatla.

7Modimo wa ga Jakobe,

koloi ya ntwa le pitse

di tserwe ke madiopo ka kgalemelo

ya gago.

8Wena o yo o boitshegang;

ke mang yo o ka emang

fa pele ga gago,

fa bogale jwa gago bo tuka?

9O ne wa utlwatsa katlholo

go tswa kwa legodimong;

lefatshe la tshoga, la didimala,

76:9
Pes. 46:11
Hab. 2:20

10fa Modimo o ema go atlhola

gore o thuse botlhe ba ba pelonolo

ba lefatshe. Sela.

11Gonne bogale jwa motho

bo a go tlotla,

o itlama ka bogale jo bo setseng.

12Ikaneleng Morena,

Modimo wa lona,

lo o lefele maikano.

A botlhe ba ba o dikanyeditseng

ba tsisetse ona o o tshabegang

dineo,

76:12
Ekes. 15:11
Doit. 7:21

13o o kokobetsang boikgantsho

jwa dikgosana,

o o tshabegang mo dikgosing

tsa lefatshe.