Setswana 1970/1987 (TSW70)
72

Sefela sa tlhomamiso ya kgosi

721Pesalome ya ga Salomo.

Modimo,

naya kgosi melao ya gago;

morwa kgosi

o mo nee tshiamo ya gago

2gore a atlhole batho ba gago

ka tshiamo,

le batlalelwi ba gago ka molao.

3A dithaba di ungwele batho kagiso,

le dithabana di ba ungwele

tshiamo.

72:3
Pes. 85:9-14

4O tla siamisetsa

batlalelwi ba morafe,

a pholosa bana ba bahumanegi,

a tšhwetlakanya mogateledi.

72:4
Pes. 72:12

5O tla phela sebaka

se se kana ka letsatsi le tlhabile

le ngwedi o ise o phirime

go ya tshikatshikeng.

6O tla fologa jaka pula mo pilong,

jaaka medupe e e nosang lefatshe.

7Mo malatsing a gagwe

tshiamo e tla tlhoga,

kagiso e kgolo e tla nna teng go

fitlhelela ngwedi o sa tlhole o le yo.

8O tla busa go tswa lewatleng

go ya go le lengwe,

le go tswa Nokeng

go ya mafelelong a lefatshe.

72:8
Sag. 9:10

9Ba ba agileng mo dikakeng

ba tla khubama fa pele ga gagwe,

baba ba gagwe ba tla latswa lerole.

72:9
Jes. 49:23

10Dikgosi tsa Tharesise le tsa

ditlhakenyana di tla tsisa dimpho;

dikgosi tsa Šeba le Seba

di tla ntsha lekgetho.

72:10
Pes. 68:30
Jes. 60:9

11Dikgosi tsotlhe di tla mo ikobela,

ditšhaba tsotlhe di tla mo direla.

72:11
Pes. 2:8,10-12

12Gonne o tla golola mohumanegi

yo o goelang thuso

le mmogisegi

le yo o se nang mothusi.

72:12
Jobe 36:15
Pes. 35:10

13O tla utlwela yo mmotlana

le motlhoki botlhoko,

a pholosa mewa ya bahumanegi.

14O tla golola maphelo a bona

mo patikegong le mo kgatelelong;

madi a bona e tla nna a botlhokwa

mo matlhong a gagwe.

72:14
Pes. 9:13

15A kgosi e phele, mme ba e nee

tsa gouta ya Šeba,

ba e rapelele ka gale,

ba e tshegofatse ka metlha.

72:15
Pes. 72:10
84:10

16A go nne letlotlo la mabele

mo lefatsheng,

a go sume

kwa ditlhoeng tsa dithaba;

a leungo la lone

le tshwane le Lebanone;

a batho ba motse ba rune

jaaka morogo wa lefatshe.

17A leina la yona le nnele ruri.

A leina la yona le tlhoge

letsatsi le ntse le le teng;

a ditšhaba tsotlhe

di tshegofadiwe ka yona,

a di e boke di re:

Kgosi e tlhogonolo.

72:17
Gen. 12:3
22:18

18A go bokwe Morena, Modimo,

Modimo wa Iseraele,

o e leng ona fela o o dirang

dikgakgamatso.

19Mme a leina la ona le le galalelang

le bakwe ka bosakhutleng;

a lefatshe lotlhe le tlale kgalalelo

ya ona,

Amen, ee, a go nne jalo!

72:19
Pes. 41:14
Jes. 6:3

20Fano go fela dithapelo tsa ga

Dafita, morwa Isai.