Setswana 1970/1987 (TSW70)
60

Thapelo ya ga Dafita, a sena go fenngwa

601Loboko lwa ga Dafita lwa go ruta lo lo kwaletsweng moopedisi, lo lo opelwang ka moopelo wa: “Ledutla la tshupo”. 2Lo kwadilwe jale fa a tlhabana le Basiria ba Mesopotamia le Basiria ba Soba, fa Joabe a boa, a fenya Baetomo ba le 12 000 mo mokgatsheng wa letswai.

60:2
2 Sam. 8:3,13
10:13,18

3Modimo, o re latlhile,

o re faladitse;

o ne o gaketse, re agise gape.

4O roromisitse lefatshe,

wa le fatoganya.

Fodisa thubego ya lone,

gonne le a theekela.

5O bontshitse batho ba gago

dilo tse di thata,

wa re nosa weine e e theekedisang.

60:5
Jes. 51:17-22

6Ba ba go boifang o ba neile sefoka

gore ba falole mo boreng. Sela.

60:6
Pes. 20:6

7Thusa ka letsogo le le jang la gago,

o re utlwe,

gore baratiwa ba gago ba gololege.

8Modimo o buile mo Felong-ga-Boitshepo

ga ona wa re:

“Ke tla ipela,

ke tla kgaoganya Šegeme,

ke lekanya mokgatsha wa Sukothe.

9Gileate ke wa me

le Manase ke wa me;

Eferaime ke phemelo

ya tlhogo ya me,

Juta ke thobane ya me ya bogosi.

60:9
Gen. 49:10

10Moabe ke mogopo wa me

wa go tlhapela.

Setlhako sa me

ke se latlhela mo go Etomo;

ntudueletsa, wena Felesita.”

11Ke mang yo o tla nkisang

kwa motseng o o thata?

Ke mang yo o tla nkgogelang

kwa Etomo?

12A ga se wena, Modimo,

o o re latlhileng?

Ee, Modimo, ga o bolole

le mephato ya rona.

13Re direle thuso ya go phologa

mo mmabeng;

gonne thuso ya batho

ga se ya sepe.

14Ka Modimo re tla dira

ditiro tsa bonatla,

mme ona o tla gataka baba ba rona.

61

Kgosi e a tshaba

611Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi, e e opedisiwang ka kwadi ya dithapo.

2Modimo, utlwa mekokotlelo ya me,

o ele thapelo ya me tlhoko.

3E a re fa pelo ya me e feletswe,

ke goele kwa go wena

ke le kwa bokhutlong jwa lefatshe;

nkgogele kwa godimo ga lefika

le legolo la pholoso,

nna ke a palelwa.

4Gonne o diregile botshabelo

jwa me,

le turio e e thata ya phemelo

kgatlhanong le mmaba.

61:4
Pes. 18:2,3
71:3

5Ke rata go nna ka gale

mo tenteng ya gago

le go tshabela mo phemelong

ya diphuka tsa gago. Sela.

61:5
Pes. 63:3

6Gonne wena, Modimo,

o utlwile maikano a me;

ba ba boifang leina la gago

o ba neile boswa.

7A ko o oketse malatsi a kgosi

ka malatsi;

a dinyaga tsa yona di nne

go ya tshikatshikeng.

61:7
Pes. 21:5

8A e nne mo sedulong sa bogosi

fa pele ga Modimo

ka bosakhutleng.

Dira gore bopelotlhomogi

le boammaaruri di e sireletse.

61:8
2 Sam. 7:16

9Foo ke tla opelela leina la gago

ka go sa feleng,

ke dirafatsa maikano a me

ka letsatsi lengwe le lengwe.

62

Boikhutso mo Modimong

621Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi, e e opelwang ka moopelo wa ga Jeduthune.

62:1
Pes. 39:1

2Mowa wa me o didimaletse

Modimo fela;

thuso ya me e tswa mo go ona.

62:2
Jes. 30:15

3Ke ona fela lefika la me

le thuso ya me

le kago ya me ya phemelo;

ga nkitla ke tshikinyega thata.

4Lo tla kgwelogela motho

goleele go le kae,

lo rata go mmolaya lotlhe,

etswe a tshwana le lobota

lo lo sekameng

le lorako lo lo batlileng go wa?

5Ba akantse fela go mo diga

mo bogolong jwa gagwe;

ba natefelwa ke maaka;

ka molomo ba a tshegofatsa,

mme mo teng ga bona

gona ba hutsa. Sela.

6Didimalela Modimo fela,

mowa wa me;

gonne se ke se lebeletseng

se tswa mo go ona.

7Kana ke ona lefika la me

le thuso ya me;

ke kago ya me ya phemelo,

ga nkitla ke tshikinyega.

62:7
Pes. 18:2,3

8Pholoso ya me e mo Modimong

le tlotlo ya me;

lefika le le thata la me

le mo Modimong,

le botshabelo jwa me.

62:8
Pes. 61:4

9Ikanyeng ona ka gale, lona batho!

Tshololang dipelo tsa lona

fa pele ga ona!

Modimo ke botshabelo jwa rona.

Sela.

10Ruri, ba babotlana ke ba lefelafela,

ba bagolo ke baaki;

mo selekanyong ba a tsholetsega,

botlhe mmogo ba botlhofo bogolo

go pudulo e le nngwe fela

ya mowa.

11Lo se ka lwa ikanya patiko;

lo se ka lwa solofelela lefela

mo thopong.

Fa khumo e ata, lo se ka

lwa e kgomarela ka dipelo.

62:11
Math. 19:22
Luka 12:19,20
1 Tim. 6:17

12Modimo o buile gangwe,

nna ke utlwile gabedi

gore thata ke ya Modimo.

13Le bopelotlhomogi ke jwa gago,

Morena;

gonne o duela mongwe le mongwe

ka fa tirong ya gagwe.

62:13
Baroma 2:6-11