Setswana 1970/1987 (TSW70)
59

Thuso mo dinokwaneng tse di ikgantshang

591Loboko lwa ga Dafita lo lo kwaletsweng moopedisi, lo lo opelwang ka moopelo wa: “O se ka wa senya”, lo kwadilwe jale fa Saule a roma go lalela fa ntlong go bolaya Dafita.

59:1
1 Sam. 19:11

2Modimo wa me,

nnamolele mo babeng ba me,

o ntshireletse

mo go ba ba ntsogelang.

3Nnamolele

mo go ba ba dirang bosula,

o nthuse mo banneng

ba ba tshololang madi.

4Gonne bona,

ba laletse botshelo jwa me,

diganka di a ntlhasela, ke se kgopo,

ke sa leofa, Morena.

5Ba a taboga, ba a ipaakanya,

ke se na molato ope.

Tsoga go nkgatlhantsha, o bone.

59:5
Pes. 44:24

6Ee, Morena,

Modimo wa masomosomo,

wena Modimo wa Iseraele,

thanya o betse baheitane botlhe,

mme o se ka wa itshwarela ope

wa baikepi ba boikanyologo. Sela.

7Ba nne ba boe maitsiboa,

ba lele jaaka dintšwa,

ba dikologe mo motseng.

59:7
Pes. 59:15

8Bona, ba nyefola ka melomo;

ditšhaka di mo melomong ya bona;

gonne ba re:

“Ke mang yo o utlwang?”

9Mme wena, Morena,

o a ba tshega,

o sotla baheitane botlhe.

59:9
Pes. 2:4

10Wena thata ya ka,

ke tla go ela tlhoko;

gonne wena Modimo

o phemelo ya ka.

11Modimo wa me o tla nkgatlhantsha

ka bopelotlhomogi jwa ona;

Modimo o tla ntebisa

baba ba me ka boitumelo.

59:11
Pes. 54:9

12O se ka wa ba bolaela ruri,

gore batho ba me

ba tle ba se ka ba lebala.

Ba kgarakgatshe ka thata ya gago,

o ba dige, wena Morena,

thebe ya rona.

13Boleo jwa bona

ke lefoko la melomo ya bona.

A ba tshwarwe

mo boikgantshong jwa bona,

le ka ntlha ya dithogakano

le dikako tse ba di buang.

14Ba nyeletse ka kgakalo,

ba nyeletse gore ba se ka ba tlhola

ba le yo,

mme ba lemoge gore Modimo

o busa mo go Jakobe

go ya kwa dikhutlong tsa lefatshe.

Sela.

15Ba nne ba boe maitsiboa,

ba lele jaaka dintšwa,

ba dikologe mo motseng.

59:15
Pes. 59:7

16Ba kgarakgatshegela dijo;

fa ba sa kgore, ba a ngongorega.

17Mme nna ke tla opela

ka ga thata ya gago,

ke tla dudueletsa

bopelotlhomogi jwa gago

mo mosong mongwe le mongwe;

gonne o ne o le phemelo ya me

le botshabelo jwa me

ka letsatsi la tlalelo.

18Wena thata ya me,

ke tla go opelela;

gonne wena Modimo

o phemelo ya me,

Modimo o o bopelotlhomogi

wa me.

60

Thapelo ya ga Dafita, a sena go fenngwa

601Loboko lwa ga Dafita lwa go ruta lo lo kwaletsweng moopedisi, lo lo opelwang ka moopelo wa: “Ledutla la tshupo”. 2Lo kwadilwe jale fa a tlhabana le Basiria ba Mesopotamia le Basiria ba Soba, fa Joabe a boa, a fenya Baetomo ba le 12 000 mo mokgatsheng wa letswai.

60:2
2 Sam. 8:3,13
10:13,18

3Modimo, o re latlhile,

o re faladitse;

o ne o gaketse, re agise gape.

4O roromisitse lefatshe,

wa le fatoganya.

Fodisa thubego ya lone,

gonne le a theekela.

5O bontshitse batho ba gago

dilo tse di thata,

wa re nosa weine e e theekedisang.

60:5
Jes. 51:17-22

6Ba ba go boifang o ba neile sefoka

gore ba falole mo boreng. Sela.

60:6
Pes. 20:6

7Thusa ka letsogo le le jang la gago,

o re utlwe,

gore baratiwa ba gago ba gololege.

8Modimo o buile mo Felong-ga-Boitshepo

ga ona wa re:

“Ke tla ipela,

ke tla kgaoganya Šegeme,

ke lekanya mokgatsha wa Sukothe.

9Gileate ke wa me

le Manase ke wa me;

Eferaime ke phemelo

ya tlhogo ya me,

Juta ke thobane ya me ya bogosi.

60:9
Gen. 49:10

10Moabe ke mogopo wa me

wa go tlhapela.

Setlhako sa me

ke se latlhela mo go Etomo;

ntudueletsa, wena Felesita.”

11Ke mang yo o tla nkisang

kwa motseng o o thata?

Ke mang yo o tla nkgogelang

kwa Etomo?

12A ga se wena, Modimo,

o o re latlhileng?

Ee, Modimo, ga o bolole

le mephato ya rona.

13Re direle thuso ya go phologa

mo mmabeng;

gonne thuso ya batho

ga se ya sepe.

14Ka Modimo re tla dira

ditiro tsa bonatla,

mme ona o tla gataka baba ba rona.

61

Kgosi e a tshaba

611Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi, e e opedisiwang ka kwadi ya dithapo.

2Modimo, utlwa mekokotlelo ya me,

o ele thapelo ya me tlhoko.

3E a re fa pelo ya me e feletswe,

ke goele kwa go wena

ke le kwa bokhutlong jwa lefatshe;

nkgogele kwa godimo ga lefika

le legolo la pholoso,

nna ke a palelwa.

4Gonne o diregile botshabelo

jwa me,

le turio e e thata ya phemelo

kgatlhanong le mmaba.

61:4
Pes. 18:2,3
71:3

5Ke rata go nna ka gale

mo tenteng ya gago

le go tshabela mo phemelong

ya diphuka tsa gago. Sela.

61:5
Pes. 63:3

6Gonne wena, Modimo,

o utlwile maikano a me;

ba ba boifang leina la gago

o ba neile boswa.

7A ko o oketse malatsi a kgosi

ka malatsi;

a dinyaga tsa yona di nne

go ya tshikatshikeng.

61:7
Pes. 21:5

8A e nne mo sedulong sa bogosi

fa pele ga Modimo

ka bosakhutleng.

Dira gore bopelotlhomogi

le boammaaruri di e sireletse.

61:8
2 Sam. 7:16

9Foo ke tla opelela leina la gago

ka go sa feleng,

ke dirafatsa maikano a me

ka letsatsi lengwe le lengwe.