Setswana 1970/1987 (TSW70)
57

Pelo ya me e a itapolosa

571Loboko lwa ga Dafita lo lo kwaletsweng moopedisi lo lo opelwang ka moopelo wa: “O se ka wa senya”, jale fa a tshaba Saule, a tshabela kwa logageng.

57:1
1 Sam. 22:1

2Nkutlwele botlhoko, Modimo,

o nkutlwele botlhoko;

gonne mowa wa me o batlile

botshabelo mo go wena;

ke tla batla botshabelo mo moriting

wa diphuka tsa gago,

go ya madimabe a be a fete.

57:2
Pes. 91:1,2

3Ke bitsa Modimo,

Mogodimodimo,

Modimo o o nkhutlisetsang dilo

tsotlhe.

4O tla roma o le kwa legodimong,

o mpholosa,

fa yo o mpeteletseng a ntshotla.

Sela.

Modimo o tla roma

bopelotlhomogi jwa ona

le boammaaruri jwa ona.

5Ke na le go lala mo gare ga ditau,

e bong batho ba ba tukang bogale,

ba meno a bona e leng marumo

le metsu,

ba diteme tsa bona e leng ditšhaka

tse di bogale.

6Modimo, itsholeletse godimo ga

magodimo;

a kgalalelo ya gago e okame

lefatshe lotlhe.

7Ba thaisitse dikgato tsa me

ka letloa,

ba obile mowa wa me;

ba epile lemena fa pele ga me,

ba wetse mo go lone. Sela.

57:7
Pes. 7:16

8Pelo ya me e gomotsegile,

Modimo,

pelo ya me e gomotsegile.

Ke tla opela, ke letsa.

9Thanya, tlotlo ya me!

Tsogang, harepa le kitara!

Ke rata go tsosa mahube a moso.

10Ke tla go baka mo merafeng,

57:10
Pes. 16:9

Morena, ke go opelela

mo ditšhabeng.

11Gonne bopelontle jwa gago

bo bogolo,

bo fitlha kwa magodimong,

le boammaaruri jwa gago

bo fitlha kwa marung.

57:11
Pes. 36:6

12Modimo, itsholeletse

godimo ga magodimo,

a kgalalelo ya gago

e okame lefatshe lotlhe.