Setswana 1970/1987 (TSW70)
56

Kgomotso ya motshabi

561Loboko lwa ga Dafita lo lo kwaletsweng moopedisi, lo lo opelwang ka moopelo wa: “Leeba la maoka a a kgakala”, lo kwadilwe jale fa Bafelesita ba ne ba mo tshwere kwa Gathe.

2Modimo, intshwarele;

gonne motho o mpeteletse;

motlhabani o tlhola a mpitlagantse.

3Ba ba ntaletseng ba tlhola

ba batla go mmetsa;

gonne ba bantsi ba ba lwang le nna

ka boikgodiso.

4Motlhang ke boifang,

ke tla ikanya wena.

5Ka thuso ya Modimo ke tla baka

lefoko la ona.

Ke ikanya Modimo ke sa boife;

kana batho ba ka ntirang?

56:5
Pes. 27:1
118:6
Jes. 12:2
51:12
Baheb. 13:6

6Ba tlhola ba sokamisa mafoko a me;

megopolo yotlhe ya bona e lebile

go ntirela bosula.

7Ba ikgobokanya, ba a lalela,

ba etse direthe tsa me tlhoko,

fela jaaka ba ba laletseng botshelo

jwa me.

8A ba ka falola e le baikepi?

Modimo, diga merafe ka bogale.

56:8
Pes. 55:24
109:20

9Dikgarakgatshego tsa me

o di badile,

le dikeledi tsa me o di tsentse

mo modutwaneng wa gago;

kana di mo lokwalong lwa gago.

10Foo baba ba me ba tla boela

kwa morago,

motlhang ke tla bitsang.

Se ke se itseng ke go re,

Modimo o mo ntlheng ya me.

11Ke rata go boka lefoko la Modimo;

ke rata go tumisa lefoko la

Morena.

12Ke ikanya Modimo ke sa boife.

Kana motho a ka ntirang?

13Modimo, ke go ikanetse maikano;

ke tla a go dirafaletsa

ka ditlhabelo tsa tebogo.

14Gonne o golotse bophelo jwa me

mo losong

le dinao tsa me mo go kgotšweng

gore ke tsamae

fa pele ga Modimo

mo leseding la bophelo.

56:14
Pes. 116:8
Jobe 33:30

57

Pelo ya me e a itapolosa

571Loboko lwa ga Dafita lo lo kwaletsweng moopedisi lo lo opelwang ka moopelo wa: “O se ka wa senya”, jale fa a tshaba Saule, a tshabela kwa logageng.

57:1
1 Sam. 22:1

2Nkutlwele botlhoko, Modimo,

o nkutlwele botlhoko;

gonne mowa wa me o batlile

botshabelo mo go wena;

ke tla batla botshabelo mo moriting

wa diphuka tsa gago,

go ya madimabe a be a fete.

57:2
Pes. 91:1,2

3Ke bitsa Modimo,

Mogodimodimo,

Modimo o o nkhutlisetsang dilo

tsotlhe.

4O tla roma o le kwa legodimong,

o mpholosa,

fa yo o mpeteletseng a ntshotla.

Sela.

Modimo o tla roma

bopelotlhomogi jwa ona

le boammaaruri jwa ona.

5Ke na le go lala mo gare ga ditau,

e bong batho ba ba tukang bogale,

ba meno a bona e leng marumo

le metsu,

ba diteme tsa bona e leng ditšhaka

tse di bogale.

6Modimo, itsholeletse godimo ga

magodimo;

a kgalalelo ya gago e okame

lefatshe lotlhe.

7Ba thaisitse dikgato tsa me

ka letloa,

ba obile mowa wa me;

ba epile lemena fa pele ga me,

ba wetse mo go lone. Sela.

57:7
Pes. 7:16

8Pelo ya me e gomotsegile,

Modimo,

pelo ya me e gomotsegile.

Ke tla opela, ke letsa.

9Thanya, tlotlo ya me!

Tsogang, harepa le kitara!

Ke rata go tsosa mahube a moso.

10Ke tla go baka mo merafeng,

57:10
Pes. 16:9

Morena, ke go opelela

mo ditšhabeng.

11Gonne bopelontle jwa gago

bo bogolo,

bo fitlha kwa magodimong,

le boammaaruri jwa gago

bo fitlha kwa marung.

57:11
Pes. 36:6

12Modimo, itsholeletse

godimo ga magodimo,

a kgalalelo ya gago

e okame lefatshe lotlhe.

58

Go busolosa baatlhodi ba ba sa siamang

581Loboko lwa ga Dafita lo lo kwaletsweng moopedisi, lo lo opelwang ka moopelo wa: “O se ka wa senya”.

2Lona beng ba thata,

a ka nnete lo bua tsa tshiamo?

A lo sekisa bana ba batho

ka tlhamalalo?

58:2
Pes. 82

3Nnyaya, lo akantse tshiamololo

mo dipelong;

lo lekanyetsa batho bokgopo

jwa diatla tsa lona mo lefatsheng.

4Baikepi ba sa le ba tenega

go tswa botsalong;

ba ba buang maaka ba ntse

ba timetse go tswa botsalong.

5Ba na le botlhole jo bo tshwanang

le botlhole jwa noga;

ba tshwana le lebolobolo

le le bosusu,

le le thibetseng ditsebe,

6le le sa reetseng mantswe a baloi,

le fa e le lentswe la moupi

yo o rutilweng tsa go upa.

58:6
Moreri 10:11

7Modimo, roba meno a bona

mo melomong ya bona;

Morena, kgola meno a ditawana.

8A ba nyelele jaaka metsi a a elang,

a ya;

fa a hula metsu ya gagwe,

a e nne jaaka e e titinegileng.

9A ba tshwane le kgopa

e e gakologang e ntse e gagaba;

ba tshwane le sefolotsana

se se se kang sa bona letsatsi.

10E tla re dipitsa tsa lona di ise di

utlwe molelo wa setlhare sa mitlwa,

ledimo le se gogole,

se sa le setala gongwe

se setse se tuka.

11Mosiami o tla itumela,

fa a bona pusoloso;

o tla tlhapa dinao

mo mading a baikepi.

12Ke gona batho ba tla reng:

“Ruri, mosiami o bona tuelo;

ruri, Modimo o teng

o o atlholang batho

mo lefatsheng.”

58:12
Pes. 7:9