Setswana 1970/1987 (TSW70)
55

Go tshabela kwa sekakeng

551Sefela sa thuto sa ga Dafita se se kwaletsweng moopedisi, se opedisiwe ka kwadi ya dithapo.

2Modimo, reetsa thapelo ya me,

mme o se ka wa iphitlhela

mekokotlelo ya me.

3Ntlhokomele o nkarabe.

Ke kgarakgatshega

ka tshwenyego ya me,

ke ntse ke duma

4ka ntlha ya tlhodio ya mmaba,

ka ntlha ya kgatelelo ya moikepi;

gonne ba ntigela mo tatlhegong,

ba lwa le nna ba gaketse.

5Pelo ya me e hutagana

mo teng ga me,

dipoitshego tsa loso di nkwetse.

6Poifo le thoromo di a ntshwara,

letshogo le nkhurumeditse.

7Mme ke ne ka re:

“E kete nka bo ke na le diphuka

jaaka lephoi,

ke ne ke tla fofa,

ke ya go nna go sele.

55:7
Pes. 11:1

8Bonang,

ke ne ke tla tshabela kwa kgakala,

ke nna teng kwa sekakeng. Sela.

9Ke ne ke tla akofa

ke batla botshabelo;

ke tshaba phefo ya matsubutsubu,

ke tshaba ledimo.”

10Morena, raraanya dipuo tsa bona,

o di tlhakatlhakanye;

gonne ke bona tshiamololo

le kganetsanyo mo motseng.

55:10
2 Sam. 17:14

11Bosigo le motshegare ba o potologa

ba le mo dipoteng tsa ona,

mme mo teng ga ona

go tletse boikepo le tapisego.

12Tshiamololo e mo go ona;

mme patiko le tsietso ga di tloge

mo patlelong ya ona.

13Kana ga se mmaba

yo o ntshotlang,

– nka bo ke itshoka –

ga se yo o ntlhoileng,

yo o inkgodisetsang,

nka bo ke mo iphitlhela.

14Mme ke wena, motho-ka-nna,

tsala ya ka le moikanngwi wa ka,

55:14
Pes. 41:10
2 Sam. 15:12

15ba re neng re utlwana sentle,

re ya kwa Ntlong ya Modimo

le masomosomo a batho.

16A ba welwe ke loso;

a ba fologele kwa felong ga baswi

ba ntse ba tshela;

gonne bosula

bo mo maagong a bona,

mo teng ga bona.

17Mme nna ke bitsa Modimo,

mme Morena o tla nthusa.

18Ke tla lela, ke fegelwa maitsiboa

le mo mosong le motshegare,

mme o tla utlwa lentswe la me.

19O golola mowa wa me ka kagiso

mo tlhabanong e e ntlhasetseng;

gonne ba ntikile ka bontsi.

20Modimo o o sa leng

o nna bogologolo

mo sedulong sa bogosi o tla utlwa,

o ba kokobetsa,

ka go se na tlhabologo mo go bona,

ba sa boife Modimo. Sela.

55:20
Pes. 102:7

21Mme o ntsheditse55:21 Go tewa moikanngwi wa temana 14. ba neng

ba agisantse nae diatla,

a senya kgolagano ya gagwe.

22Mafoko a molomo wa gagwe

a borethe jaaka sereledi,

pelo ya gagwe ke ntwa;

dipolelo tsa gagwe

di boleta go gaisa lookwane;

etswe e le ditšhaka

tse di somotsweng.

55:22
Jer. 9:7
Pes. 57:5

23Latlhela tshwenyego ya gago

mo Moreneng,

mme o tla go tlamela;

ga a kitla a leseletsa mosiami

ka gope go theekela.

55:23
1 Pet. 5:7

24Mme Modimo,

wena o tla ba digela mo bodibeng

jwa tshenyego.

Banna ba polao le tsietso

ga ba ne ba fitlha

fa gare ga dinyaga tsa bona.

Mme nna ke ikanya wena.

55:24
Pes. 102:25