Setswana 1970/1987 (TSW70)
52

Go latlhega loleme lwa tsietso

521Sefela sa thuto sa ga Dafita se se kwaletsweng moopedisi, 2jale fa Doege wa Moetomo a tla go Saule, a mmolelela a re: “Dafita o tsenye mo ntlong ya ga Ahimelege.”

52:2
1 Sam. 22:9-19

3O ipokelang ka bosula,

seganka ke wena?

Bopelotlhomogi jwa Modimo

bo nnetse ruri.

4Motsietsi ke wena,

loleme lwa gago

lo loga maano a tshenyo,

jaaka logare lo lo looditsweng.

5O rata bosula bogolo go molemo;

o rata maaka bogolo go

boammaaruri. Sela.

6O kgatlhwa fela ke mafoko

a a senyang,

loleme lwa tsietso ke wena.

7Ka moo, Modimo o tla go digela

ruri, o go tshwara,

o go swatola mo tenteng ya gago;

o tla go kumola ka medi

mo lefatsheng la baphedi. Sela.

8Basiami ba tla bona, ba boifa;

mme ba tla mo tshega ba re:

52:8
Pes. 91:8

9“Bonang, monna su,

yo o sa dirang Modimo botshabelo

jwa gagwe,

mme o ikantse bogolo jwa khumo

ya gagwe,

a ithatafatsa ka bopelotshetlha

jwa gagwe.”

10Mme nna ke tshwana le motlhware

o motalatala

mo Ntlong ya Modimo.

Ke ikantse bopelotlhomogi

jwa Modimo

ka gale le ka bosakhutleng.

52:10
Pes. 92:13-16

11Ke tla go baka ka gale,

ka o dirile jalo;

ke tla lebelela leina la gago;

gonne le molemo

fa pele ga barategi ba gago.

53

Boikepo jwa motho

(Pes. 14)

531Sefela sa thuto sa ga Dafita se se kwaletsweng moopedisi, se opelwa ka moopelo wa: “Bolwetse”.

2Lesilo le bua mo pelong ya lone le

re:

“Modimo ga o yo!”

Ba a senya, ba dira tsa bokgopo

jo bo maila;

ga go ope yo o dirang molemo.

3Modimo o lebile bana ba batho

o le mo legodimong

gore o bone fa go le mongwe

yo o batlang Modimo.

4Ba fapogile botlhe,

ba senyega mmogo;

ga go ope yo o dirang molemo,

le e seng a le mongwe fela.

5A ba ba dirang tshiamololo

ga ba na kitso,

bona ba ba metsang batho ba me

jaaka ba ja senkgwe?

Modimo ga ba o bitse.

6Foo53:6 Go tewa ka letsatsi la katlholo. ba tla tshoga

mo go boitshegang;

gonne Modimo

o phatlaladitse marapo

a yo o go dikanyeditseng ka ntwa.

O ba tlhabisitse ditlhong;

gonne Modimo o ba latlhile.

7E kete pholoso ya Iseraele

e ka bo e tla e e tswang mo Sione!

E ne e tla re Modimo a fetola

tatlhego ya morafe wa gagwe,

Jakobe a duduetse,

Iseraele a itumele.

54

Thapelo ya go emelelana le baba ba ba gaketseng

541Sefela sa thuto sa ga Dafita se se kwaletsweng moopedisi, se opedisiwe ka kwadi ya dithapo, 2motlheng ole fa batho ba Sife ba tsile go Saule, ba mo raya ba re: “A Dafita ga a iphitlha fa go rona?”

54:2
1 Sam. 23:19
26:1

3Modimo, nthuse ka leina la gago;

o ntshiamisetse ka thata ya gago.

4Modimo, utlwa thapelo ya me,

o reetse mafoko a molomo wa me.

5Gonne ba ba matepe ba ntsogetse,

diganka di batla botshelo jwa me;

ga ba gopole Modimo. Sela.

6Bonang,

Modimo ke mothusi wa me;

Morena ke ene yo o tshegetsang

bophelo jwa ka.

7O tla busetsa baba ba ka bosula.

Ba nyeletse

ka fa boammaaruring jwa gago.

8Ke tla go direla setlhabelo

ka pelotshweu;

ke tla leboga leina la gago,

Morena, gonne le molemo;

9gonne le nnamoletse

mo tlalelong yotlhe,

mme leitlho la me

le lebile baba ba me ka boitumelo.

54:9
Pes. 59:11