Setswana 1970/1987 (TSW70)
40

Go sego motho yo o ikanyang Morena

401Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi.

2Ke lebeletse Morena

ka tlhologelelo;

mme a itshekamisetsa go nna,

a nkutlwa ke goela thuso.

3A ntshwatola

mo moleteng wa tshenyego,

mo maragarageng a seretse,

a tlhoma dinao tsa me mo lefikeng,

a tlhomamisa dikgato tsa me.

4O ntsentse sefela se sešwa

mo molomong,

sefela sa go baka Modimo wa rona.

Bantsi ba a bona, ba a boifa,

ba ikanya Morena.

40:4
Pes. 33:3

5Go sego monna yo o ikanyang

Morena,

a sa fapogele kwa baikgantshing

le kwa baikeping ba maaka.

6O re diretse dilo di le dintsi,

Morena, Modimo wa me,

dikgakgamatso tsa gago le

megopolo ya gago;

ga go yo o ka tshwantshiwang

le wena.

Fa nka rata go di itsise

le go di bolela,

go ka feta mo nka balang.

40:6
Pes. 139:17,18

7Ga o kgatlhwe ke setlhabelo

le tshupelo.

O nthibolotse ditsebe.

Ga o batle setlhabelo sa phiso,

le fa e le sa boleo.

40:7
Pes. 51:18
Baheb. 10:5-10
Jes. 50:5

8Foo ke ne ka re: “Bona, ke e tla,

go kwadilwe ka ga me

mo lokwalong.

9Ke kgatlhwa ke go dira

tse di go natefelang,

Modimo wa me;

molao wa gago o mo teng ga me.”

10Ke boletse pholoso ya gago

ka boitumelo

mo phuthegong e kgolo.

Bona, ga nka ke

ka itshwara molomo,

go itse wena, Morena.

40:10
Pes. 22:23-26

11Ga ke fitlhe tshiamo ya gago

mo teng ga pelo ya me.

Ke bolela boikanyego jwa gago

le pholoso ya gago.

Phuthego e kgolo ga ke e lobele

bopelotlhomogi jwa gago

le boammaaruri jwa gago.

12Wena Morena,

ga o kitla o ntlhokisa

kutlwelo-botlhoko ya gago.

Bopelotlhomogi jwa gago

le boammaaruri jwa gago

di tla mpoloka ka gale.

13Gonne masula a a se nang palo

a ntsentse gare;

melato ya me e ntshwere,

ke tshaba go e leba;

e feta dithiri tsa tlhogo ya me,

pelo ya me e ntlogetse.

14Morena, a o ko o kgatlhwe

ke go nkgolola;

Morena,

a o ko o itlhaganele go nthusa.

15Botlhe ba ba batlang

bophelo jwa me go bo senya

a ba tlhajwe ke ditlhong,

ba sosobane mmogo.

Ba ba itumelelang tlalelo ya me

a ba kate ka morago,

ba tlhajwe ke kgala.

40:15
Pes. 6:11

16Ba ba nthayang ba re:

“Ahee, ahee!”

a ba rerege

ka ntlha ya ditlhong tsa bona.

40:16
Pes. 35:21-25

17Botlhe ba ba go batlang

a ba go itumelele, ba ipele;

ba ba ratang pholoso ya gago

a ba bue ka gale ba re:

Morena o mogolo.”

18Le fa nna ke le mmogisegi

le mohumanegi,

Morena o tla ntlamela.

Ke wena thuso ya me

le mogolodi wa me.

Modimo wa me, se diege.

40:18
Pes. 109:22