Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Sefela sa mo mosong

31Pesalome ya ga Dafita ya sebaka sa fa a tshaba Abesalomo morwawe.

3:1
2 Sam. 15:14

2Morena, kana baganetsi ba me

ba atile jang!

Ba bantsi ba ba ntsogelang,

3ba bantsi ba ba buang ka ga me

ba re:

“Ga a na thuso epe

mo Modimong.” Sela.3:3 Ke go re: Tlhatlosang mantswe.

4Mme wena, Morena,

o thebe e e ntshireletsang,

o tlotlo ya me

le motsholetsi wa tlhogo ya me.

3:4
Pes. 84:12

5Ke tlhaeleleditse thata

go Morena, mme a nkutlwa,

a le mo thabeng ya gagwe

e e boitshepo. Sela.

6Ke ne ka rapama, ka robala;

ka ba ka thanya;

gonne Morena o a nkokotletsa.

3:6
Pes. 4:9
Diane 3:24

7Ga nkitla ke boifa dikete

tse di masome tsa batho

ba ba ntsogetseng ba ntikanyeditse.

3:7
Pes. 27:3

8Tloga o eme, Morena; mpholose,

Modimo wa me!

Gonne o iteile baba ba me botlhe

mo lotlhaeng,

o robile meno a baikepi.

3:8
Pes. 58:7

9Pholoso e mo Moreneng;

tshegofatso ya gago

e okame morafe wa gago. Sela.

3:9
Jer. 3:23

4

Sefela sa maitsiboa

41Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi; e opedisiwe ka kwadi ya dithapo.

2Fa ke bitsa o nkutlwe,

Modimo wa tshiamo ya me!

Mo pitlaganong ya me

o nkatlhamoloseditse bonno;

ntlhomogele pelo,

o utlwe thapelo ya me!

3Lona banna, tlotlo ya me

e tla nna tshotlo goleele go le kae?

Lo tla rata boithamako

le go batla maaka goleele go le kae?

Sela.

4Itseng gore Morena

o itlhaoletse yo o mo kgatlhang.

Morena o a utlwa

fa ke tlhaeleletsa go ena.

4:4
Pes. 17:7

5Galefang, mme lo se leofe;

buang ka dipelo tsa lona

mo malaong a lona,

mme lo didimale. Sela.

4:5
Baef. 4:26
Pes. 16:7

6Tlhabang ditlhabelo tsa nnete,

lo ikanye Morena.

4:6
Pes. 51:19,21

7Ba bantsi ba re: “Ke mang

yo o re bontshang se se molemo?

Morena, re sedifaletse

ka lesedi la sefatlhego sa gago.”

4:7
Num. 6:25,26

8Pelo ya me o e tladitse boitumelo

jo bo fetang jwa bona,

jwa letlotlo la mabele le la bojalwa.

9Ke tla ya go lala ka kagiso,

ke thulamela;

gonne ke wena Morena o le wesi

yo o mphedisang mo kagisong.

4:9
Lef. 26:6
Pes. 3:6

5

Thapelo ya tshupelo ya mo mosong

51Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi; e opedisiwe ka ditlhaka.

2Morena,

sekegela mafoko a me tsebe,

o ele phegelo ya me tlhoko;

3reetsa lentswe la me

le le goelang thuso,

Kgosi ya me le Modimo wa me,

gonne ke rapela wena.

5:3
Pes. 84:4

4Morena, o tla utlwa lentswe la me

mo mosong;

ke tla go baakanyetsa tshupelo

ya thapelo mo mosong,

ke lebelela.

5Gonne ga o Modimo

o o natefelwang ke boikepo,

mme yo o bosula

ga a kitla a nna nao.

6Baikgantshi ga ba kitla ba ema

fa pele ga matlho a gago;

o tlhoile botlhe

ba ba dirang tshiamololo.

7O tla nyeletsa ba ba buang maaka;

monna wa polao le wa tsietso

o tena Morena.

8Mme nna nka tsena

mo Ntlong ya gago

ka ntlha ya bogolo

jwa bopelotlhomogi jwa gago,

ka obamela mo Tempeleng

e e Boitshepo ya gago ke go boifa.

5:8
Pes. 26:8

9Morena,

ntsamaise mo tshiamong ya gago

ka ntlha ya baba ba me;

tlhamalatsa tsela ya gago

fa pele ga me.

10Gonne ga go na sepe se se

ikanyegang mo melomong ya bona;

mateng a bona ke tshenyego;

memetso ya bona ke mabitla

a a atlhameng;

ba rethefatsa diteme tsa bona.

5:10
Baroma 3:13

11Ba bee molato, Modimo;

a ba we ka ntlha ya maano a bona;

ba leleke ka ntlha ya bontsi

jwa ditlolo tsa bona;

gonne ba a go rukhutlhegela.

12Mme botlhe ba ba go ikanyang

a ba itumele,

a ba duduetse ka gale,

mme o ba femele.

Le bona ba ba ratang leina la gago

a ba ipele mo go wena.

5:12
Pes. 40:17

13Gonne o tshegofatsa mosiami,

Morena,

o mo dikanyetsa ka bopelonomi

jaaka ka thebe.

5:13
Pes. 103:4