Setswana 1970/1987 (TSW70)
38

Thapelo mo bolwetseng

381Pesalome ya ga Dafita ya kgopotso mo tshupelong ya tebogo.

2Morena,

se nkgalemele ka bogale jwa gago,

se nkwatlhae

mo kgakalong ya gago.

3Gonne metsu ya gago e ntsepame,

seatla sa gago se nkgateletse.

38:3
Jobe 6:4
Pes. 32:4

4Ga go na boitekanelo bope

mo nameng ya me

ka ntlha ya kgakalo ya gago,

le e seng pholo epe

mo marapong a me

ka ntlha ya boleo jwa me.

38:4
Pes. 51:10

5Gonne ditshiamololo tsa me

di khurumeditse tlhogo ya me;

di nkimela jaaka morwalo

o o bokete.

38:5
Dilelo 1:14

6Dintho tsa ka di a nkga,

di tswa boladu

ka ntlha ya bosilo jwa me.

7Ke koname, ke hutaganye gotlhe;

ke tlhola ke tsamaya ke hutsafetse.

8Gonne letheka la me

le tletse ditlhabi;

ga go na boitekanelo bope

mo nameng ya me.

9Ke koafetse, ke tapetegile gotlhe,

ke dumisiwa

ke phegelo ya pelo ya me.

10Morena, tlhologelelo yotlhe ya ka

e go senogetse;

phegelo ya ka ga e a go fitlhegela.

11Pelo ya me e a kubakuba,

thata ya me e ntlogetse,

lesedi la matlho a me

le lone ga ke na nalo.

12Ba ba nthatang le ditsala tsa me

ba emetse petso ya me fa thoko,

le losika lwa me

lo emetse kwa kgakala.

38:12
Pes. 31:12
Jobe 19:14

13Mme ba ba tsomang

bophelo jwa me ba nthaisitse;

ba ba batlang

go ntsenya mo tlalelong

ba rera tatlhego ya ka,

ba ntse ba akanya tsietso

letsatsi lotlhe.

14Mme nna ke ntse jaaka sesusu,

ga ke utlwe;

ke ntse jaaka semumu

se se sa tsweng molomo.

38:14
Pes. 39:3

15Ee, ke tshwana le monna

yo o sa utlweng,

yo go se nang kganetso

mo molomong wa gagwe.

16Gonne ke lebeletse wena,

Morena o tla araba, Morena,

Modimo wa me.

17Kana ke rile:

“A ba ba inkgodisetsang

ba se itumele ka nna,

fa lonao lwa ka lo theekela.”

18Gonne ke gaufi le go wa;

botlhoko jwa ka

bo ntse bo mpolaya ka gale.

19Ee, ke ipobola molato wa ka,

ke itshôla ka ntlha ya boleo jwa ka.

38:19
Pes. 32:5

20Mme baba ba me ba tlhaga,

e bile ba thata,

le ba ba ntlhoileng fela ba ntsifetse.

21Le ba ba ntuelang molemo

ka bosula

ba emelanye le nna,

ka ke latelela se se molemo.

38:21
Pes. 35:12

22O se ka wa ntlogela, Morena;

o se ka wa nna kgakala le nna,

Modimo wa me.

23A o ko o itlhaganele go nthusa,

Morena, Mopholosi wa ka.